Chi tiết album ảnh

Phó Chủ tịch tỉnh Lê Duy Thành tiếp đoàn doanh nghiệp TP Gimpo do ngài Lee Jung Suk làm trưởng đoàn đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Vĩnh Phúc