Tình hình thu hút đầu tư của Vĩnh Phúc 6 tháng đầu năm 2018

20/07/2018

Thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2018 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, tuy nhiên  với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc của các cấp, các ngành và nỗ lực, cố gắng của nhân dân, doanh nghiệp, tình hình phát triển kinh tế, đặc biệt là công tác thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Với phương châm “Các nhà đầu tư ở Vĩnh Phúc là công dân của Vĩnh Phúc, thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh”, tỉnh Vĩnh Phúc luôn chú trọng công tác thu hút đầu tư, với nhiều cơ chế, chính sách cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển; thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, xây dựng lòng tin cho doanh nhân. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng các KCN. Thường xuyên rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ tiếp cận với doanh nghiệp, nhất là rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện thủ tục trong cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư; đẩy mạnh cung ứng dịch vụ để hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục về đầu tư, thực hiện dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh… Thời gian qua, tỉnh tiếp và làm việc với các đoàn doanh nghiệp nước ngoài đến tìm hiểu môi trường, cơ hội đầu tư tại tỉnh như: làm việc với Tập đoàn Nikkoh (Nhật Bản), Tập đoàn CFLD (Singapore) nhằm giới thiệu, trao đổi thông tin cho Tập đoàn Huyndai (Hàn Quốc) để kêu gọi đầu tư hạ tầng kỹ thuật KCN Sông Lô 2… Đồng thời, chỉ đạo theo dõi, hướng dẫn nhà đầu tư triển khai các dự án sau khi ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư với tỉnh. Chỉ đạo theo dõi, hướng dẫn nhà đầu tư triển khai các dự án sau khi ký biên bản ghi nhớ đầu tư với tỉnh. Chỉ đạo các cơ quan liên quan thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư thông qua công văn hướng dẫn, biểu mẫu, đối thoại trực tiếp…; Cung cấp kịp thời và đầy đủ thông tin tình hình đầu tư, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chính sách pháp luật. Tổ chức đưa nhà đầu tư tham quan thực địa hạ tầng một số KCN của tỉnh để tìm địa điểm  đầu tư phù hợp khi có đề nghị từ phía doanh nghiệp, nhà đầu tư… Đổi mới, đa dạng các hoạt động thu hút đầu tư như: Xúc tiến đầu tư tại chỗ; quảng bá môi trường đầu tư và mời các đoàn doanh nghiệp các nước trực tiếp đến tìm hiểu môi trường đầu tư của tỉnh; tổ chức các đoàn xúc tiến đầu tư tại các thị trường giàu tiềm năng…

Đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn công tác XTĐT của tỉnh đến thăm và làm việc với Ban Lãnh đạo Trường đại học RMIT tại Melbourne, Australia.

Do đó, kết quả thu hút vốn đầu tư 6 tháng đầu năm tiếp tục đạt kết quả cao, toàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư mới cho 45 dự án, trong đó có 27 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 95 triệu USD và 20 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 1,4 nghìn tỷ đồng; điều chỉnh tăng vốn đầu tư gần 130 triệu USD cho 16 lượt dự án FDI và gần 720 tỷ đồng cho 7 lượt dự án DDI.

Tổng vốn đầu tư (bao gồm cả đăng ký mới và tăng vốn) trong 6 tháng với các dự án FDI đạt trên 224 triệu USD, tăng hơn 28% so với cùng kỳ, dự án DDI đạt gần 2.150 tỷ đồng, tăng hơn 77% so với cùng kỳ.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tại Kế hoạch hành động số 1211/KH-UBND ngày 28/2/2017 của UBND tỉnh; triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, chỉ đạo giải quyết các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các khu, cụm công nghiệp như Sumitomo, Đồng Sóc, Tam Dương II khu B, Sông Lô I, Sông Lô II, Thái Hòa – Liễn Sơn. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến và thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp, các dự án lớn, các công trình, dự án trọng điểm, các công trình kết cấu hạ tầng khung đô thị.

Tổng hợp: Nam Dương

 

 

 

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: