Công tác phi chính phủ năm 2018 và định hướng năm 2019

14/01/2019

Trong năm vừa qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã tăng cường vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN), góp phần giảm nghèo, cải thiện đời sống cho nhân dân ở một số địa phương vùng khó khăn.

Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 13 tổ chức PCPNN đang hoạt động với 28 chương trình, dự án. Các dự án tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: Bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, phát triển cộng đồng, nâng cao năng lực và dạy nghề.... Trong đó, đáng kể nhất là dự án trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, động vật quý hiếm (do tổ chức AAF, GRET tài trợ); lĩnh vực giáo dục dạy nghề (do tổ chức KFHI tài trợ); lĩnh vực viện trợ nhân đạo, xóa đói giảm nghèo (do các tổ chức KFHI, PAMWF tài trợ); lĩnh vực phát triển cộng đồng (GRET, BATIK tài trợ). Ngoài ra còn một số nguồn viện trợ bằng hiện vật như tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, người nghèo trên địa bàn tỉnh. Cũng trong năm nay, đã tiếp nhận 05 dự án mới: “Dự án Trại lắp chân giả Jaipur” do Ấn Độ tài trợ; “Dự án Hỗ trợ người cao tuổi thiệt thòi thông qua nhân rộng Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau ở Việt Nam sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài” của Tổ chức Help Age International (HAI); Dự án Hỗ trợ vốn mua bò sinh sản phát triển kinh tế do tổ chức KFHI - Hàn Quốc tài trợ; Dự án Xây dựng chuỗi giá trị rau bền vững cho hộ sản xuất nhỏ tại Vĩnh Phúc do tổ chức Rikolto (Bỉ) tài trợ; Dự án “ Cải thiện điều kiện sống và làm việc cho lao động nhập cư thông qua nâng cao năng lực hành động” do tổ chức Gret (Pháp) tài trợ. Giá trị giải ngân các dự án PCPNN trên địa bàn tỉnh đạt gần 2 triệu đô la Mỹ. Trong đó, có khoảng hơn 200.000 USD viện trợ cho các hộ nghèo và đối tượng khó khăn bằng tiền mặt và hiện vật từ các cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước đóng trên địa bàn tỉnh.

Chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật tổ chức GRET (Pháp) chia sẻ về sản phẩm phân bón hữu cơ từ rác thải sinh hoạt của HTX môi trường Tân Phong, xã Tân Phong (Bình Xuyên)

Tháng 8 năm 2018, Hội nghị Xúc tiến viện trợ đã được tổ chức thành công với sự tham gia của nhiều nhà tài trợ trong và ngoài nước. Tại Hội nghị các tổ chức PCPNN và các công ty, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đã ký cam kết tài trợ trên 1,4 triệu USD cho các đơn vị thụ hưởng.

Tuy nhiên, năm 2018 công tác vận động viện trợ PCPNN vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: quy mô các dự án phần lớn là vừa và nhỏ, giá trị viện trợ thấp; việc giám sát và đánh giá hiệu quả các dự án còn hạn chế; nhiều ngành, địa phương trong tỉnh còn thụ động trong quan hệ với các tổ chức PCPNN; năng lực tiếp nhận và quản lý dự án của cán bộ địa phương còn yếu; quy trình phê duyệt và tiếp nhận dự án còn chậm, qua nhiều bước nên gây khó khăn cho các tổ chức PCPNN...

Trong thời gian tới, để công tác xúc tiến vận động viện trợ PCPNN đạt kết quả cao hơn, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để các cấp, ngành và nhân dân trong tỉnh thấy được vai trò, tầm quan trọng của các nguồn viện trợ PCPNN; đa dạng hóa các hình thức vận động viện trợ, tăng cường tiếp cận với các tổ chức, nhà tài trợ tiềm năng, hướng các nhà tài trợ vào các dự án có quy mô lớn, bền vững và dài hạn; mở rộng đối tượng kêu gọi, thu hút viện trợ từ Đại sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế, đặc biệt là từ cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn tỉnh; tư vấn, hỗ trợ các tổ chức trong quá trình triển khai dự án...

Thực hiện: Nam Dương

 

Các tin đã đưa ngày: