Công bố chỉ số PAR Index năm 2018: Tỉnh Vĩnh Phúc đã có những chuyển biến tích cực về vị trí xếp hạng

05/06/2019

Chỉ số cải cách hành chính là công cụ quản lý được Bộ Nội vụ xây dựng và áp dụng hằng năm để giúp Chính phủ theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh được cấu trúc thành 8 lĩnh vực đánh giá, 41 tiêu chí, 96 tiêu chí thành phần.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều 24/5/2019, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR Index) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018 (SIPAS). Tỉnh Vĩnh Phúc đã có những chuyển biến tích cực về vị trí xếp hạng. Cụ thể: Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh có tổng điểm 79,05/100, xếp vị trí thứ 14/63 tỉnh, thành phố, tăng 6 bậc so với năm 2017. Điểm Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh được 10,64 điểm, đạt 88,2%, xếp thứ 13/63  tỉnh, thành phố.

Kế hoạch số 5264/KH-UBND ngày 18/7/2018 của UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2018-2020 đã xác định: Phấn đấu năm 2018 Vĩnh Phúc nằm trong tốp 15 tỉnh, thành phố có chỉ số cao nhất cả nước. Như vậy, Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018 đã đạt mục tiêu đề ra.

Theo: vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: