Ngoại vụ Vĩnh Phúc: Tiếp nối truyền thống 74 năm ngày thành lập ngành ngoại giao

28/08/2019

   

Trong không khí cách mạng hào hùng của mùa Thu tháng Tám 74 năm về trước, Sắc lệnh do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 28/8/1945 thành lập Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã chính thức khai sinh ra nền ngoại giao Việt Nam hiện đại. Từ thực tiễn cho thấy ngành ngoại giao, với vai trò nòng cốt và tiên phong trong công tác đối ngoại đã đưa Việt Nam nói chung và tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng ngày càng phát triển, đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

       Ngành ngoại giao vô cùng tự hào được lãnh đạo, dìu dắt trực tiếp bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Bộ trưởng đầu tiên của ngành. Điều này đã chứng tỏ vai trò quan trọng của công tác đối ngoại trong công cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Trong thời chiến, ngoại giao đã góp phần đối phó với “thù trong giặc ngoài”, chủ động, tích cực tập hợp lực lượng, tạo tiền đề thuận lợi cho các mặt trận quân sự và chính trị tạo nên sức mạnh tổng hợp để đưa cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong sự nghiệp kiến thiết, xây dựng đất nước, nhất là trong công cuộc Đổi mới, ngoại giao đã góp phần phá bao vây, cấm vận, chủ động triển khai đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa, nỗ lực duy trì môi trường hòa bình, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, công tác đối ngoại đã tạo thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế của đất nước, đặc biệt là nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế, đưa quan hệ của Việt Nam với các nước trên thế giới đi vào chiều sâu. Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 188/193 nước, có quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư với hơn 230 quốc gia và vùng lãnh thổ; là thành viên tích cực của hơn 70 tổ chức khu vực và quốc tế.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan chủ trì buổi tọa đàm với các nhà đầu tư Hà Lan tại Tập đoàn De Heus

       Trước những yêu cầu, thách thức mới của hội nhập quốc tế, để góp phần đẩy mạnh công tác đối ngoại, tháng 5/2008, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định thành lập Sở Ngoại vụ với nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước và tổ chức các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Qua hơn một thập kỷ xây dựng và trưởng thành, Sở Ngoại vụ đã hoàn  thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao trên cả ba trụ cột: ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa, từ đó góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế, nâng cao hình ảnh, vị thế của tỉnh Vĩnh Phúc, thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.

Lễ khánh thành trường mầm non Bồ Lý, huyện Tam Đảo do Đại sứ quán Ấn Độ tài trợ

       Về ngoại giao chính trị, Sở Ngoại vụ đã tham mưu cho tỉnh duy trì và mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với nhiều địa phương nước ngoài, thường xuyên giữ vai trò đầu mối giúp tỉnh thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với Đại sứ quán các nước tại Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, Sở đã tham mưu cho tỉnh thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh Chungcheongbuk (Hàn Quốc); tỉnh Akita (Nhật Bản) và duy trì tốt đẹp mối quan hệ với 09 địa phương của Lào. Từ nền tảng quan hệ được thiết lập, Sở Ngoại vụ đã tích cực tham mưu tổ chức các hoạt động trao đổi đoàn các cấp, phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu triển khai nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, nông nghiệp… với các địa phương thiết lập quan hệ. Bên cạnh việc tăng cường tinh thần đoàn kết, hữu nghị, các hoạt động hợp tác đã góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường tiếp thu khoa học công nghệ tiên tiến trên thế giới phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Đại diện Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và lãnh đạo Sở Ngoại vụ trao cờ lưu niệm cho các câu lạc bộ tham dự Ngày Quốc tế Yoga

       Về công tác ngoại giao kinh tế, Sở Ngoại vụ thường xuyên tham mưu, giúp UBND tỉnh tranh thủ các diễn đàn song phương, đa phương nhằm xúc tiến các hoạt động liên quan đến kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Hàng năm, Sở phối hợp xây dựng đề án, tham mưu UBND tỉnh cho phép các đoàn đi xúc tiến đầu tư, học tập kinh nghiệm, tham gia các hội chợ triển lãm quốc tế ở nước ngoài quảng bá hình ảnh của tỉnh nhà ra bạn bè quốc tế. Trong lĩnh vực xúc tiến viện trợ phi chính phủ, từ khi thành lập đến nay, Sở đã tích cực vận động, thu hút nguồn vốn viện trợ bằng nhiều hình thức: vận động trực tiếp, viết dự án kêu gọi viện trợ, tổ chức hội nghị gặp mặt các nhà tài trợ… Lũy kế từ năm 2008 đến nay, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã giải ngân trên 23 triệu USD thông qua thực hiện hàng trăm chương trình và dự án, từ đó góp phần nâng cao đời sống của nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh.

       Bên cạnh ngoại giao kinh tế và ngoại giao chính trị, Sở cũng tích cực tham mưu triển khai các hoạt động ngoại giao văn hóa, thông tin, tuyên truyền đối ngoại nhằm hỗ trợ đắc lực cho các hoạt động ngoại giao kinh tế và chính trị; giới thiệu, quảng bá, các đặc trưng văn hóa, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đến bạn bè trong nước và quốc tế qua nhiều hình thức đa dạng như tổ chức các hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu văn hóa, xuất bản các ấn phẩm, chuyên san giới thiệu về tỉnh…

       Tiếp bước lịch sử vẻ vang 74 năm qua của ngành ngoại giao, trong thời gian tới, Sở Ngoại vụ sẽ tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai hiệu quả công tác đối ngoại địa phương phục vụ phát triển và hội nhập góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Tiếp tục củng cố, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với các nước láng giềng, khu vực, đối tác lớn, bạn bè truyền thống và các đối tác tiềm năng; tạo điều kiện cho các hoạt động thông tin đối ngoại, quảng bá văn hóa, du lịch, đầu tư tới bạn bè trong nước và quốc tế. Đồng thời phát động phong trào thi đua lập thành tích cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành ngoại giao nói chung, thúc đẩy tiến trình hội nhập, phát triển kinh tế - xã hội địa phương nói riêng.

 Nguyễn Viết Sơn - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Vĩnh Phúc 

 

Các tin đã đưa ngày: