Dự kiến hết năm nay, Vĩnh Phúc có thêm 6 dự án đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp được cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

17/03/2020

Tính đến nay, Vĩnh Phúc có 18 khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 5.228ha. Trong đó có 8/9 khu công nghiệp được thành lập, cấp giấy chứng nhận đầu tư đi vào hoạt động; 1 khu đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đã bồi thường giải phóng mặt bằng đạt 84,4%.

Theo báo cáo của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, trong số 9 khu công nghiệp đã được thành lập, cấp giấy chứng nhận đầu tư thì giai đoạn 2016-2019, Ban mới tham mưu UBND tỉnh thành lập và cấp mới 1 dự án là Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Bá Thiện, phân khu I, diện tích 247,6ha, tổng vốn đầu tư 2.300 tỷ đồng. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện các hoạt động nắm bắt, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc xin chủ trương đầu tư xây dựng và thực hiện các bước, thủ tục để thu hút các nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp. Dự kiến trong năm 2020, Ban sẽ thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 6 dự án đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp gồm: Khu công nghiệp Tam Dương I-khu 2, tổng vốn đầu tư 1.391,8 tỷ đồng; khu công nghiệp Sông Lô I, tổng vốn đăng ký 1.194 tỷ đồng; khu công nghiệp Sông Lô II, tổng vốn đầu tư 1.100 tỷ đồng; khu công nghiệp Lập Thạch I, II, tổng vốn đăng ký 2.700 tỷ đồng; khu công nghiệp Nam Bình Xuyên, tổng vốn đầu tư 47,75 triệu USD và KCN Bình Xuyên II, giai đoạn 2, tổng vốn đăng ký 18 triệu USD.

Từ việc tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh, tổ chức tốt các hoạt động thu hút đầu tư, ước hết năm 2020, Vĩnh Phúc sẽ có 15 khu công nghiệp được thành lập và cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng diện tích trên 3.029,62ha, tống vốn đăng ký trên 14.417 tỷ đồng và 183,15 triệu USD.

Theo đánh giá của các ngành chức năng, việc có thêm các khu công nghiệp được thành lập và có nhiều doanh nghiệp đi vào hoạt động không chỉ thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, tăng thu cho ngân sách mà còn giúp Vĩnh Phúc giải quyết tốt bài toán giải quyết việc làm cho lao động. Dự kiến năm 2020, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ giải tạo việc làm, thu nhập ổn định cho khoảng 99,8 nghìn lao động.

Theo:Thanh Nga (vinhphuc.gov.vn)

Các tin đã đưa ngày: