Các Khu công nghiệp thu hút thêm 2 dự án FDI mới

18/03/2020

Diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19 tuy có làm ảnh hưởng đến công tác thu hút đầu tư nước ngoài song nhờ tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai dự án, giải quyết khó khăn, vướng mắc, tìm kiếm các nhà đầu tư mới, 2 tháng đầu năm 2020, Vĩnh Phúc tiếp tục là điểm đến của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Số liệu từ Ban Quản lý các khu công nghiệp, từ đầu năm đến nay, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thu hút được 2 dự án FDI mới và 4 lượt dự án tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 21,4 triệu USD. Trong đó, vốn cấp mới đạt 0,8 triệu USD, vốn tăng thêm 20,6 triệu USD. Riêng trong tháng 2, Ban đã trình và đề xuất UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tam Dương I - khu vực 2.

Đến nay, trong các khu công nghiệp có 355 dự án còn hiệu lực gồm: 61 dự án DDI với tổng vốn đầu tư hơn 14.562 tỷ đồng và 294 dự án FDI với tổng vốn đầu tư hơn 4 tỷ USD. Trong đó, có 283 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh, chiếm 79,7% tổng số dự án;  28 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng.

Thời gian tới, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án, thu hút đầu tư. Phấn đấu ngay trong tháng 3 này, cùng với việc có thêm từ 2 đến 3 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 2 đến 3 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 20 đến 30 triệu USD và 1 dự án DDI với số vốn đầu tư đăng ký khoảng 50 tỷ đồng. Cùng với đó, tiếp tục thu hút đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại các khu công nghiệp chưa có chủ đầu tư; giải quyết các vấn đề có liên quan tới chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Thái Hòa – Liễn Sơn – Liên Hòa (giai đoạn 1); triển khai công việc liên quan đến dự án đầu tư khu công nghiệp Tam Dương I – khu vực 2; tổng hợp ý kiến của các Bộ, Sở, ngành, địa phương liên quan về chủ trương đầu tư khu công nghiệp Sông Lô 1.

Theo: Lê Duyên (vinhphuc.gov.vn)

Các tin đã đưa ngày: