Phát huy vai trò của ngoại giao văn hóa trong thời kỳ hội nhập

05/01/2021

Là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao toàn diện Việt Nam, ngoại giao văn hóa được coi là một lĩnh vực quan trọng trong chính sách đối ngoại, được triển khai sâu rộng ở nhiều cấp độ và địa bàn trong cả nước. Những năm qua, Việt Nam nói chung và tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng đã vận dụng sáng tạo, khéo léo sức lan tỏa mạnh mẽ của văn hóa trong việc làm sâu sắc và thắt chặt hơn các mối quan hệ chính trị và kinh tế giữa Việt Nam với các nước, giữa Vĩnh Phúc với các địa phương của nhiều quốc gia, góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng của tỉnh, của đất nước.

     Ngoại giao văn hóa thực chất là hoạt động trong quan hệ quốc tế nhằm trao đổi các giá trị văn hóa giữa các quốc gia, dân tộc để mang tới sự hiểu biết lẫn nhau và làm tiền đề cho việc giải quyết các nội dung nhiệm vụ công tác khác như chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninhTrong chính sách ngoại giao của bất cứ các quốc gia nào trên thế giới, ngoại giao văn hóa luôn được coi là một trong những nhiệm vụ cơ bản, không thể thiếu, một trong những nội dung chính yếu góp phần mang lại sức mạnh cho dân tộc cũng như  bản sắc nền ngoại giao của quốc gia.

 

 Đảng và Nhà nước Việt Nam ngày càng nhận thức rõ và sâu sắc hơn vai trò, vị trí, tầm quan trọng của văn hóa và ngoại giao văn hóa trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt là trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

      Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo quyết định số 208/2011/QĐ-TTg, ngày 14/2/2011 nêu quan điểm: “Ngoại giao văn hóa cùng với ngoại giao kinh tế và ngoại giao chính trị là ba trụ cột của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại Việt Nam. Ba trụ cột này gắn bó, tác động lẫn nhau, góp phần thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Ngoại giao chính trị có vai trò định hướng, ngoại giao kinh tế là nền tảng vật chất và ngoại giao văn hóa là nền tảng tinh thần của hoạt động đối ngoại”.

 Bà Marinela Petkova, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bun-ga-ri tại Việt Nam và các đại biểu giao lưu tại buổi gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam -Bun-ga-ri

Thực hiện đường lối của Đảng và chính sách đối ngoại của Nhà nước ta, trong những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc luôn quan tâm, tích cực chỉ đạo, triển khai các hoạt động ngoại giao văn hóa. Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố đã tập trung chỉ đạo, ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện theo Kế hoạch 1262/KH-UBND ngày 9/3/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai Chiến lược ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 xác định phát triển văn hóa, trong đó có công tác ngoại giao văn hóa là yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững; đồng thời chủ động gắn công tác ngoại giao văn hóa với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của tỉnh.

Năm 2020, mặc dù bối cảnh đại dịch covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp ảnh hưởng lớn đến các hoạt động đối ngoại nhưng tỉnh Vĩnh Phúc đã tích cực, chủ động triển khai hoạt động ngoại giao văn hóa dưới các hình thức khác nhau, xây dựng hình ảnh một Vĩnh Phúc năng động, là điểm đến tiềm năng và an toàn cho du khách và các nhà đầu tư. Hoạt động ngoại giao văn hóa gắn kết với ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế thông qua chương trình tiếp đón và làm việc với các đoàn khách nước ngoài. Lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã tổ chức các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với các vị Đại sứ, Trưởng đại diện ngoại giao của các nước tại Việt Nam như Hàn Quốc, Thái Lan, Bun-ga-ri, In-đô-nê-si-a, Đức, Séc, Nga... Tại các buổi tiếp và làm việc, tỉnh đã đề xuất các nội dung về hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, du lịch, giáo dục - đào tạo, thu hút đầu tư, quảng bá địa phương, kết nối hợp tác hữu nghị với các địa có điều kiện phù hợp với tỉnh VĩnhPhúc. Năm 2020, tỉnh cũng đã tổ chức thành công một số sự kiện giao lưu văn hoá như: giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản nhân ngày Lễ tạ ơn người lao động Nhật Bản; giao lưu kỷ niệm 45 năm quan hệ Việt Nam - Đức (1975-2020); giao lưu kỷ niệm 70 năm quan hệ Việt - Nga (1950-2020); 70 năm quan  hệ Việt – Sécn (1950-2020); chương trình Ngày quốc tế Yoga... Tổ chức chương trình Lễ hội đường phố tại Trung tâm Quảng trường Hồ Chí Minh với chủ đề “Vĩnh Phúc mùa xuân về” chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020), 70 năm thành lập tỉnh (12/02/1950-12/02/2020); tổ chức các Hội diễn văn nghệ chào mừng Đại hội đảng các cấp; tổ chức hội nghị triển khai Đề án “ Bảo tồn, phá bảo tồn và giới t triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020” nhằm thiệu các giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc thiểu số...

Chương trình biểu diễn Ngày quốc tế Yoga  lần thứ 6 tại quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vĩnh Yên

Các hoạt động trên đã góp phần giữ gìn và tôn vinh các giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương, đồng thời, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, sự hiểu biết văn hóa, nghệ thuật giữa Vĩnh Phúc với nhân dân các nước trên thế giới.

Bên cạnh đó, Sở Ngoại vụ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh thường xuyên giữ mối liên hệ với Hội người Việt Nam, Hội đồng hương Vĩnh Phúc ở các nước, tích cực tăng cường trao đổi thông tin hai chiều; chủ động giới thiệu văn hóa, lịch sử, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để cộng đồng người Vĩnh Phúc ở nước ngoài hướng về quê hương, trở thành đại sứ văn hóa của Vĩnh Phúc tại các nước trên thế giới. Đồng thời, khuyến khích bà con, doanh nhân kiều bào tích cực góp phần xây dựng quê hương Vĩnh Phúc ngày càng phát triển.

Tiết mục giao lưu nhân buổi gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Séc

Có thể khẳng định, các hoạt động giới thiệu văn hóa, lịch sử và quảng bá hình ảnh Vĩnh Phúc cũng như các sự kiện giao lưu văn hóa nước ngoài tại tỉnh đã mở rộng và làm sâu sắc thêm quan hệ đối ngoại, cơ hội giao lưu hợp tác, nâng cao vị thế và tạo môi trường thuận lợi cho Vĩnh Phúc phát triển kinh tế. Tuy nhiên, công tác ngoại giao văn hóa của tỉnh vẫn còn tập trung vào các hoạt động quảng bá tại chỗ, chưa đẩy mạnh việc giới thiệu và quảng bá văn hóa địa phương ra nước ngoài, nguồn nhân lực có trình độ ngoại ngữ chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác ngoại giao văn hóa. 

Trước xu thế hội nhập quốc tế đa phương, cần có sự chung tay, phối hợp của tất cả các cấp, các ngành để “đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới và đưa văn hóa thế giới đến Việt Nam”, thực hiện thắng lợi mục tiêu đối ngoại chung, nâng cao vị thế của tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng và Việt Nam nói chung trên trường quốc tế.

Thực hiện: Nguyễn Thơm

 

Các tin đã đưa ngày: