Phát triển toàn diện hoạt động đối ngoại của Việt Nam

30/08/2011

Bên lề kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII, ngay sau khi được Quốc hội phê chuẩn, tân Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc trao đổi với báo chí về hoạt động đối ngoại trong nhiệm kỳ mới.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh

- Để nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam, xin Bộ trưởng cho biết phương hướng hoạt động của Bộ Ngoại giao trong nhiệm kỳ mới? 
Bộ trưởng Phạm Bình Minh: Hoạt động đối ngoại của nước ta trong nhiệm kỳ mới là triển khai thực hiện đường lối đối ngoại do Đại hội Đảng lần thứ XI đề ra, đó là đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ quốc tế, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế. 
Để nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, cần tăng cường quan hệ với các nước, đưa quan hệ của nước ta với các nước tiếp tục phát triển lên một tầm cao mới. 

Vừa qua, chúng ta đã xây dựng được quan hệ đối tác chiến lược với nhiều nước quan trọng. Trong thời gian tới, làm sao đưa được nội hàm của quan hệ chiến lược đó đi vào thực hiện cụ thể; đồng thời tiếp tục phát triển quan hệ với một số nước lên tầm đối tác chiến lược, mở rộng quan hệ với các nước khác trên thế giới. 

Không chỉ hội nhập kinh tế quốc tế mà chúng ta đã chuyển sang giai đoạn hội nhập quốc tế. Chúng ta tham gia một cách tích cực, có trách nhiệm vào việc giải quyết không chỉ những vấn đề liên quan đến lợi ích quốc gia, mà cả những vấn đề quan tâm chung của cộng đồng quốc tế, nhằm gìn giữ môi trường hòa bình để phát triển, đồng thời nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam. 

- Bộ trưởng chọn sứ mệnh ngoại giao nào là ưu tiên nhất trong nhiệm kỳ mới? 

Bộ trưởng Phạm Bình Minh: Đường lối đối ngoại của chúng ta là đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ quốc tế, do đó không thể chỉ chọn ưu tiên nào, mà phải phát triển toàn diện hoạt động đối ngoại, đó là phát triển quan hệ với tất cả các nước, đặc biệt là các nước láng giềng, khu vực, những nước đối tác quan trọng.
Trong giai đoạn mới chúng ta phải chuyển từ hội nhập kinh tế quốc tế sang hội nhập quốc tế một cách chủ động, tích cực và có trách nhiệm. 
- Về vấn đề Biển Đông, Bộ Ngoại giao sẽ có chương trình như thế nào trong thời gian tới, thưa Bộ trưởng? 
Bộ trưởng Phạm Bình Minh: Nhiệm vụ của hoạt động đối ngoại là đóng góp vào việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có vấn đề bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia. Việc gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định và tăng cường quan hệ với các nước là biện pháp bảo vệ chủ quyền quốc gia hiệu quả nhất. 
- Khó khăn lớn nhất của ông trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao trong bối cảnh hiện nay là gì? 
Bộ trưởng Phạm Bình Minh: Có rất nhiều thách thức trong các hoạt động đối ngoại vì tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh chóng, không thuận lợi, do đó cần phải cố gắng hơn nữa để vượt qua những thách thức nhằm thực hiện công tác đối ngoại một cách tốt nhất. 
- Bộ trưởng đánh giá thế nào về những mặt cần kế thừa và phát huy từ hiệu quả hoạt động ngoại giao trong nhiệm kỳ vừa qua? 
Bộ trưởng Phạm Bình Minh: Có thể nói trong những năm qua, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao và hoạt động đối ngoại đã đạt nhiều thành tựu nổi bật, trong đó có việc Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), tổ chức thành công Hội nghị APEC tại Việt Nam, làm tốt vai trò Chủ tịch ASEAN và đảm nhiệm thành công vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. 
Trong thời gian tới, chúng ta phải phát huy một cách hiệu quả vị thế mà đất nước đã đạt được. 
Xin cám ơn Bộ trưởng!
Các tin đã đưa ngày: