Chào đón ngày sách Việt Nam 21/4 đầu tiên

21/04/2014

Tối ngày 19/4/2014, tại lễ công bố Ngày sách Việt Nam diễn ra trang trọng dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ, Thứ trưởng trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn thay mặt Thủ tướng Chính phủ đọc Quyết định lấy ngày 21/4 hàng năm là Ngày sách Việt Nam kể từ năm 2014 nhằm tôn vinh sách và văn hóa đọc sách. Quyết định nêu rõ: Ngày sách Việt Nam được tổ chức hàng năm nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.

Ngày sách cũng nhằm tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách. Cũng như, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam.

Sau Quyết định lấy ngày 23/4 hàng năm là “Ngày sách và bản quyền sách thế giới”, từ năm 2001, UNESCO đưa thêm sáng kiến “Thủ đô sách thế giới” nhằm khuyến khích phát triển sách và văn hóa đọc. Các chương trình được tổ chức ở địa phương cũng như ở cấp quốc gia nhằm đưa sách đến với đông đảo công chúng. Ngoài mục đích quảng bá sách và phát triển văn hóa đọc, thủ đô sách thế giới cũng thu hút sự quan tâm và mở rộng thương mại, đầu tư cho sách của các quốc gia.

Tại Việt Nam, theo khảo sát của Thư viện Quốc gia, bạn đọc của thư viện chỉ chiếm khoảng 8 – 10% dân số. Thư viện Quốc gia Việt Nam chỉ có khoảng 30.000 bạn đọc thường xuyên; thư viện cấp tỉnh chỉ có khoảng 1.000 – 2.000 bạn đọc; cấp huyện 500 – 600 bạn đọc; thư viện/phòng đọc cấp xã khoảng 100 – 200 bạn đọc.

Theo số liệu thống kế của Cục Xuất bản – Bộ Thông tin và Truyền thông, tính theo số lượng bản sách nộp lưu chiểu, mức hưởng thụ bình quân của người dân nước ta là 3,4 bản sách/người/năm. Điều đó cho thấy thực trạng văn hóa đọc của Việt Nam chưa cao, người Việt Nam chưa hình thành nhu cầu đọc một cách thường xuyên.

Ngày nay, bên cạnh hình thức sách truyền thống đã xuất hiện thêm nhiều phương tiện giúp loài người thu nhận kiến thức. Trong đó đáng kể nhất phải kể đến một dạng sách mới ra đời là sách điện tử được phát hành và chuyển tải qua các phương tiện thông tin hiện đại (đĩa CD, mạng Intenet...) được mở rộng hơn, đó cũng là những cơ hội vô cùng thuận lợi để mỗi người được tiếp cận với khối lượng tri thức khổng lồ ngày càng phong phú và nhanh chóng hơn. Chính điều đó cho thấy, việc đọc sách càng trở nên quan trọng. Nhờ sách mà con người có thể biết về lịch sử, về văn hoá, về phong tục, tập quán và quá trình phát triển của các dân tộc, các quốc gia khác nhau từ cổ đại, cận đại cho tới tận hôm nay. Sách chính là nơi chuyển tải và lưu trữ các kiến thức, kinh nghiệm sống, kinh nghiệm lao động sản xuất qua nhiều thế hệ; truyền bá, giao lưu văn hóa góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các quốc gia dân tộc.

Thói quen đọc sách không chỉ nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với phát triển kiến thức, kỹ năng và phát triển tư duy, mà còn là một trong những yếu tố cốt lõi để mỗi người tự hoàn thiện nhân cách bản thân. Sách chính là sản phẩm văn hóa tinh thần, là kho tàng tri thức của nhân loại hiện hữu dưới dạng vật thể, giúp con người trau dồi tri thức, nâng cao dân trí, từ đó định hướng suy nghĩ và hành động của mỗi cá nhân trong đời sống xã hội. Đồng thời, sách còn là một trong những phương tiện giải trí, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, bồi dưỡng nhân sinh quan và lối sống tích cực của mọi đối tượng trong xã hội giống như lời khẳng định của nhà văn Ghécxen đã từng viết: “Sách là di huấn về tinh thần thế hệ này đối với thế hệ khác. Đó là lời khuyên của người già sắp từ giã cõi đời đối với người trẻ mới bước vào cuộc sống, đó là mệnh lệnh của người đứng gác sắp đến giờ nghỉ truyền cho người đứng gác thay. Nhưng trang sách không phải chỉ có quá khứ, sách còn là văn kiện giúp ta làm chủ hiện tại, nắm lấy tất cả mọi chân lý và sức mạnh được tìm ra qua nhiều đau khổ đôi khi còn nhuốm đầy mồ hôi hòa với máu, sách báo còn là cương lĩnh của tương lai”.

Hiện nay, cả nước có 65 nhà xuất bản. Nội dung xuất bản phẩm của các nhà xuất bản ngày càng đáp ứng tốt hơn đời sống tinh thần của xã hội, góp phần tích cực vào việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Đọc sách mang lại ý nghĩa vô cùng to lớn đối với bản thân mỗi người, chính vì lẽ đó, hãy bắt đầu từ “Ngày Sách Việt Nam”, mỗi chúng ta hãy cùng tham gia với tư cách là chủ thể của các hoạt động ấy nhằm góp phần gây dựng, phục hồi, duy trì và nâng tầm “văn hóa đọc” trong cộng đồng xã hội.

Tổng hợp: Thu Hiền

Các tin đã đưa ngày: