Phát huy truyền thống ngành Ngoại giao, Ngoại vụ Vĩnh Phúc vững bước trên con đường hội nhập

28/08/2014

Ngày 28/8/1945, trong không khí hào hùng của Cách mạnh tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành lập Chính phủ lâm thời gồm 15 Bộ, trong đó có Bộ Ngoại giao do Chủ tịch Hồ Chí Minh kiêm Bộ trưởng. Từ đó đến nay, ngày 28/8 hàng năm trở thành ngày truyền thống của ngành Ngoại giao Việt Nam. Thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Bác Hồ, trong suốt 69 năm qua, ngành Ngoại giao đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách, từng bước đi lên, khẳng định vai trò, vị thế của một ngành quan trọng, đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước.

Trước xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và toàn diện, trong những năm qua, với vai trò là cơ quan đối ngoại của tỉnh, Sở Ngoại vụ đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai tốt công tác quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh một cách linh hoạt, nhạy bén phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Công tác đối ngoại của tỉnh đã được triển khai toàn diện trên các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hoá, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, xúc tiến viện trợ phi chính phủ và thông tin, tuyên truyền đối ngoại góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị, thu hút đầu tư nước ngoài phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và nâng cao hình ảnh, vị thế của tỉnh trên trường quốc tế.

Về hoạt động ngoại giao chính trị, quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị của Đảng và Nhà nước ta, Sở Ngoại vụ đã chủ động tham mưu cho tỉnh tìm kiếm, mở rộng và thiết lập quan hệ hợp tác với địa phương các nước trên thế giới; đồng thời tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ toàn diện với các địa phương đã có quan hệ hợp tác hữu nghị với Vĩnh Phúc. Đến nay, tỉnh đã có quan hệ hợp tác hữu nghị với 08 tỉnh, thành phố ở phía Bắc của nước Cộng hòa DCND Lào và tỉnh Chungcheongbuk - Hàn Quốc. Ngoài ra, Sở còn tham mưu cho tỉnh tiếp và làm việc với nhiều đoàn khách cấp cao; đoàn công tác của Đại sứ quán các nước tại Việt Nam; các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài; các giáo sư, tiến sỹ đến từ nhiều trường đại học trên thế giới. Thông qua các buổi làm việc, tỉnh đã giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh, chính sách ưu đãi, môi trường đầu tư nhằm tìm kiếm các cơ hội hợp tác; đồng thời tiếp cận được các chương trình học bổng, giao lưu văn hóa – giáo dục, sự hỗ trợ cho các chương trình, dự án của tỉnh.

Phó Thủ tướng nước CHDCND Lào Xổm-xa-vạt Lềnh-xa-vắt sang thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc

Về công tác ngoại giao văn hóa, Sở Ngoại vụ đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5589/KH-UBND ngày 16/11/2012 về việc triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2015. Các hoạt động ngoại giao văn hóa được đẩy mạnh thông qua các chương trình tiếp đón và làm việc với các đoàn khách quốc tế, qua các chuyến công tác của đoàn lãnh đạo, cán bộ tỉnh tại nước ngoài. Các nghi lễ khánh tiết, trang phục, quà tặng cho các đoàn khách, các đối tác nước ngoài được chuẩn hóa mang những nét đặc trưng văn hóa của tỉnh. Nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, sự hiểu biết và thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa giữa Vĩnh Phúc với các nước trên thế giới, tỉnh đã tiếp đón nhiều đoàn nghệ thuật nước ngoài đến giao lưu biểu diễn và tìm hiểu văn hóa Vĩnh Phúc, tiêu biểu như Chương trình giao lưu với Ban nhạc The Amigos (Hoa Kỳ) tại trường Trung cấp Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc (tháng 4/2014); Chương trình biểu diễn âm nhạc kết hợp tặng quà cho người già, người khuyết tật, trẻ em mồ côi của Dàn đồng ca nam Pacific Boychoir (Hoa Kỳ) tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh (7/2014).

Ban nhạc The Amigos (Hoa Kỳ) giao lưu biểu diễn tại trường Trung cấp Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc

Trong công tác ngoại vụ, ngoại giao kinh tế luôn được chú trọng. Cùng với các cơ quan chuyên môn trong tỉnh, Sở Ngoại vụ đã tích cực tìm kiếm đối tác đầu tư thông qua việc tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cử các đoàn lãnh đạo đi xúc tiến đầu tư tại các nền kinh tế phát triển; trở thành cầu nối cho nhiều tổ chức, doanh nghiệp đến tìm hiểu môi trường, chính sách đầu tư; phối hợp tổ chức và tham gia các hội nghị, hội thảo, hội chợ về đầu tư, thương mại, du lịch… Hiện có 14 quốc gia và vùng lãnh thổ đang đầu tư trên địa bàn tỉnh với nhiều Tập đoàn lớn trên giới như: Toyota, Honda, Piaggio, Daewoo Bus… Tính đến nay, toàn tỉnh có 165 dự án FDI còn hiệuu lực, với tổng số vốn đầu tư đăng ký trên 3 tỷ USD.

Trong công tác quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh, Sở đã chủ động tham mưu cho tỉnh ban hành và chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp quy trong lĩnh vực quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh theo nội dung Quyết định số 689-QĐ/TU ngày 9/01/2012 của Tỉnh ủy, Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 10/6/2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định Sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh.

Về công tác xúc tiến viện trợ phi chính phủ, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 16 tổ chức phi chính phủ và các cơ quan, công ty nước ngoài với hơn 30 dự án đã và đang được triển khai, tổng giá trị giải ngân trong 6 tháng đầu năm 2014 đạt trên 1,4 triệu đô la Mỹ, tăng lên so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các dự án tập trung chủ yếu trong các lĩnh vực: bảo vệ môi trường, động vật quý hiếm (tổ chức AAF); lĩnh vực giáo dục dạy nghề (KFHI, Maryknoll, World Together); viện trợ nhân đạo, xóa đói giảm nghèo (KFHI, PAMWF, GIBTK, The Free Wheelchair Missi); phát triển cộng đồng (MCC, GRET)...

Bên cạnh những thông tin cập nhật thường xuyên trên Bản tin Đối ngoại Vĩnh Phúc và website www.songv.vinhphuc.gov.vn, công tác thông tin và tuyên truyền đối ngoại còn được triển khai toàn diện với nội dung và hình thức ngày càng phong phú, đa dạng thông qua các ấn phẩm, tập san, tờ gấp, đĩa hình bằng các thứ tiếng như Việt, Anh, Hàn, Nhật; tham gia các hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước; tiếp đón và tạo điều kiện thuận lợi cho các phóng viên, đài truyền hình, hãng phim nước ngoài đến tác nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Sở đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác về người Việt Nam ở nước ngoài theo chỉ đạo của Trung ương; tham mưu cho UBND tỉnh về chính sách, chiến lược đối với người Việt Nam ở nước ngoài nhằm thu hút các nguồn lực kinh tế, khoa học kỹ thuật phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tuyên truyền vận động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương. 

Với những thành tích đạt được trong thời gian qua, Sở Ngoại vụ đã vinh dự được UBND tỉnh tặng Bằng khen năm 2008, 2009, 2010, 2011; 2012, tặng Cờ Thi đua xuất sắc năm 2013; Bộ Ngoại giao tặng Bằng khen năm 2010, 2011, 2013; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2013.

Để tiếp tục đáp ứng những yêu cầu, đòi hỏi của công tác đối ngoại trong tình hình mới, khi chỉ còn hơn một năm nữa Cộng đồng ASEAN sẽ được thành lập đưa Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng hơn, trong thời gian tới, Sở Ngoại vụ sẽ tập trung triển khai, thực hiện tốt một số nội dung sau, cụ thể:

Thứ nhất, tuyên truyền đến các ngành, các cấp triển khai thực hiện và nghiêm túc chấp hành các văn bản pháp quy trong lĩnh vực quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Thứ hai, tham mưu với tỉnh tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác với địa phương các nước trên thế giới, đặc biệt chú trọng đến các địa phương có quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống; đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác với các địa phương của một số nước như: Nga, Italia, Nhật Bản,… nhằm thiết lập mối quan hệ hợp tác bền vững.

Thứ ba, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức và nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư nước ngoài, tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư ở nước ngoài.

Thứ tư, chủ trì phối hợp với các ngành liên quan triển khai, thực hiện có hiệu quả Chương trình xúc tiến viện trợ phi chính phủ giai đoạn 2013 – 2015 của tỉnh; tích cực, chủ động kêu gọi các tổ chức mới đến triển khai dự án ở những vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu năm 2014 công tác xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ của tỉnh đạt trên 4 triệu USD.

Thứ năm, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại, nhằm giới thiệu quảng bá hình ảnh, văn hoá, môi trường đầu tư, cũng như những tiềm năng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đến với bạn bè trong và ngoài nước; tổ chức triển khai, thực hiện tốt các Kế hoạch tuyên truyền về biển, đảo nhằm bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở biển Đông và Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2013-2015 và sau 2015.

Thứ sáu, chú trọng công tác xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ để đảm bảo các cán bộ đều có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, giỏi ngoại ngữ.

Thứ bảy, chủ động phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ Ngoại giao và các đơn vị có liên quan triển khai có hiệu quả chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ mới theo tinh thần Nghị quyết Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI.

Để công tác đối ngoại của tỉnh tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, trong thời gian tới, Sở Ngoại vụ rất mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Ngoại giao; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp hiệu quả của các ngành, địa phương trong tỉnh, đặc biệt toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị cần phải đồng tâm hợp lực, đoàn kết hơn nữa, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm với công việc, phát huy nội lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần đưa ngành Ngoại giao Việt Nam nói chung và Ngoại vụ Vĩnh Phúc nói riêng ngày càng phát triển, xứng đáng với vai trò, vị trí là “người mở đường tin cậy”.

Đồng chí Đào Xuân Hiền - Giám đốc Sở Ngoại vụ

Các tin đã đưa ngày: