Tích cực đẩy mạnh công tác Ngoại giao văn hóa trong thời ký hội nhập quốc tế

08/09/2014

Với xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, ngoại giao văn hóa ngày càng được phát triển rộng rãi với nhiều hình thức phong phú và có vai trò quan trọng hơn trong nền ngoại giao của mỗi quốc gia bởi sức lan toả mạnh mẽ, bền bỉ của văn hóa có tác dụng to lớn trong việc xây dựng lòng tin, giúp làm sâu sắc và thắt chặt hơn các mối quan hệ chính trị và kinh tế giữa các quốc gia.

Ngày 14/02/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 208/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2020. Trong đó xác định ngoại giao văn hóa là việc triển khai các hoạt động văn hoá do Nhà nước làm chủ đạo nhằm đạt được những mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hoá phù hợp với yêu cầu chung của công tác đối ngoại. Nội hàm của ngoại giao văn hóa bao gồm năm hoạt động chính là mở đường, khai thông quan hệ với các nước và khu vực chưa có nhiều quan hệ với ta; xúc tiến, tăng cường và làm sâu sắc hiểu biết với các quốc gia; quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam trên trường quốc tế; vận động để Việt Nam có nhiều di sản được UNESCO công nhận; tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại để làm giàu bản sắc văn hoá dân tộc. Ngoại giao văn hóa đã trở thành một trong ba trụ cột không thể thiếu của nền ngoại giao Việt Nam hiện đại, bên cạnh ngoại giao kinh tế và ngoại giao chính trị. Ba trụ cột này gắn bó, tác động lẫn nhau: nếu ngoại giao chính trị có vai trò định hướng, ngoại giao kinh tế là nền tảng vật chất thì ngoại giao văn hóa là nền tảng tinh thần của hoạt động đối ngoại.

Nhận thức về vai trò ngày càng quan trọng của công tác ngoại giao văn hóa, ngày 16/11/2012, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 5589/KH-UBND nhằm triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2015. Sau gần hai năm triển khai, Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch và các cơ quan liên quan đã tích cực tham mưu cho tỉnh tổ chức thành công nhiều hoạt động giao lưu văn hóa đối ngoại, đón tiếp các đoàn khách nước ngoài đến tham dự tiêu biểu như Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc, Triển lãm xúc tiến Du lịch và Hội chợ các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2013; tổ chức các hoạt động chào mừng nhân dịp kỷ niệm năm hữu nghị giữa Việt Nam với các nước trên thế giới như: kỷ niệm 20 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc (22/12/1992-22/12/2012); 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (5/9/1962 – 5/9/2012); 40 năm quan hệ Việt Nam – Nhật Bản (21/9/1973 – 21/9/2013). Tại các buổi lễ kỷ niệm, gặp mặt, các tiết mục giao lưu văn hóa, văn nghệ độc đáo, giàu bản sắc dân tộc đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong mắt các đoàn lãnh đạo cấp cao, các doanh nghiệp và bạn bè quốc tế. Ngoài ra, hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ quốc tế cũng được đẩy mạnh, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, sự hiểu biết và giao lưu văn hóa giữa Vĩnh Phúc với các nước trên thế giới. Từ đầu năm 2014 đến nay, tỉnh đã tiếp đón hai đoàn văn nghệ của Hoa Kỳ đến giao lưu biểu diễn, đó là Chương trình Giao lưu với Ban nhạc The Amigos và trường Trung cấp Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh; Chương trình biểu diễn văn nghệ kết hợp tặng quà cho người già, người khuyết tật, trẻ em mồ côi của Dàn đồng ca nam Pacific Boychoir tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

Tuần lễ Văn hóa Du lịch Vĩnh Phúc

Gian hàng của Sở Ngoại vụ tham gia Triển lãm xúc tiến Du lịch và Hội chợ các tỉnh đồng bằng Sông Hồng được 
tổ chức tại Tây Thiên, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Bên cạnh đó, hoạt động ngoại giao văn hóa còn được lồng ghép vào các chương trình tiếp đón và làm việc với các đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh, qua các chuyến thăm hữu nghị, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch của đoàn lãnh đạo, cán bộ tỉnh tại các nước như Cộng hòa DCND Lào, Hàn Quốc, Nhật Bản, Italia,… nhằm giới thiệu quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh, nét văn hóa đặc sắc của Vĩnh Phúc nói riêng và đất nước, con người Việt Nam nói chung. Các nghi lễ khánh tiết, trang phục, quà tặng cho các đoàn khách và các đối tác, bạn bè quốc tế đã được chuẩn hóa mang những nét đặc trưng về văn hóa của tỉnh Vĩnh Phúc.

Đặc biệt, công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ hoạt động ngoại giao văn hóa luôn được chú trọng. Cùng với việc xuất bản nhiều ấn phẩm, tập san, tờ gấp, đĩa hình giới thiệu về Vĩnh Phúc bằng các thứ tiếng khác nhau như Việt, Anh, Nhật, Hàn, Sở Ngoại vụ đã tích cực tham mưu cho tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho các phóng viên, đài truyền hình, các hãng phim nước ngoài đến Vĩnh Phúc tác nghiệp như Đài truyền hình BS Nihon của Nhật Bản đến thực hiện phóng sự về văn hóa ẩm thực và du lịch Việt Nam tại xã Vân Hội, Tam Dương; Đài truyền hình KBS - Hàn Quốc quay phóng sự giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, danh lam thắng cảnh của tỉnh, phỏng vấn lãnh đạo tỉnh và các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đóng tại Vĩnh Phúc,… Đây thực sự là một kênh thông tin hiệu quả nhằm tuyên truyền, quảng bá đến bạn bè quốc tế hình  ảnh  một Vĩnh Phúc phát triển năng động, hiếu khách, là điểm đến hấp dẫn, tin cậy của các nhà đầu tư và du khách bốn phương.

Ban nhạc The Amigos (Hoa Kỳ) biểu diễn tại trường Văn hóa Nghệ thuật Vĩnh Phúc

Thêm vào đó, việc đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác ngoại giao văn hóa cũng được tỉnh Vĩnh Phúc quan tâm. Hàng năm,  Sở Ngoại vụ tham mưu cho tỉnh phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng, cách thức triển khai công tác ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị.

Những năm gần đây, mặc dù các hoạt động văn hóa đối ngoại đã diễn ra phong phú, sôi nổi hơn so với trước nhưng vẫn tồn tại một số khó khăn trong việc triển khai công tác ngoại giao văn hóa do nhận thức chung về tầm quan trọng của ngoại giao văn hóa của các tầng lớp trong xã hội chưa thực sự được nâng cao; biên chế còn thiếu cán bộ chuyên trách lĩnh vực ngoại giao văn hóa; kinh phí hoạt động còn hạn hẹp; sự phối hợp giữa các ngành và cơ quan tham gia vào hoạt động ngoại giao văn hóa chưa thực sự chặt chẽ.

 Ngoại giao văn hóa là hoạt động và nhiệm vụ chung của các tổ chức Đảng, các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp, các địa phương, mọi người dân Việt nam và kiều bào ta ở nước ngoài dưới sự quản lý thống nhất của nhà nước. Nói cách khác ngoại giao văn hóa là sứ mệnh chung của toàn dân tộc. Muốn thực hiện thành công nhiệm vụ quan trọng này, trong thời gian tới, chúng ta cần phải chú trọng tăng cường nhận thức, tư tưởng cho toàn xã hội về vai trò to lớn của ngoại giao văn hóa trong thời đại toàn cầu hóa, nhất là trước thềm hình thành cộng đồng ASEAN năm 2015 đưa Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng hơn; xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách về ngoại giao văn hóa; đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác ngoại giao văn hóa; bảo đảm nguồn lực cho ngoại giao văn hóa; gắn kết các hoạt động ngoại giao văn hóa với công tác về cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Trước xu thế hội nhập quốc tế đa phương theo cả bề rộng và chiều sâu, việc triển khai chính sách ngoại giao văn hóa đang trở thành một tất yếu đối với tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng và cả nước nói chung nhằm thực hiện nhiệm vụ quảng bá mạnh mẽ hơn nữa hình ảnh Việt Nam và Vĩnh Phúc đến với bạn bè thế giới, đồng thời phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ với ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế để thực hiện thắng lợi mục tiêu đối ngoại chung, nâng cao vị thế của Vĩnh Phúc trên trường quốc tế.

Đỗ Thị Kim Dung - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ

Các tin đã đưa ngày: