Công tác đối ngoại nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc: Tích cực đổi mới, chủ động và sáng tạo

14/02/2015

Năm 2015 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh, năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đồng thời cũng là năm đánh giá lại kết quả hoạt động nhiệm kỳ thứ Nhất; tổ chức Đại hội lần thứ Hai của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc. Nhân sự kiện quan trọng này, phóng viên Bản tin Hữu nghị đã có cuộc phỏng vấn ông Đào Xuân Hiền, Giám đốc Sở Ngoại vụ Vĩnh Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh.

*  Phóng viên (P/V): Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về vai trò, vị trí của công tác đối ngoại nhân dân trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian vừa qua?

Đồng chí Đào Xuân Hiền: Xác định đối ngoại nhân dân là bộ phận cấu thành của công tác đối ngoại chung của Đảng và Nhà nước ta; trong những năm qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh thường xuyên tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân như: tăng cường trao đổi các hoạt động đoàn kết, hữu nghị, hòa bình với nhân dân các nước trên thế giới. Qua đó, tình cảm hữu nghị giữa nhân dân các nước ngày càng được củng cố, góp phần thúc đẩy quá trình hợp tác, phát triển trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế... Với mục tiêu làm cho bạn bè quốc tế hiểu rõ về chính sách ưu đãi cũng như những tiềm năng, lợi thế của tỉnh những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai thực hiện quản lý hiệu quả các đoàn nước ngoài, đoàn quốc tế vào làm việc tại tỉnh với các nội dung như: trao đổi đoàn, thăm hữu nghị, tìm hiểu, khảo sát, triển khai thực hiện dự án... Từ năm 2009 đến nay, mỗi năm có khoảng 50 đoàn khách quốc tế, 20-25 tổ chức phi chính phủ nước ngoài vào tỉnh thực hiện các hoạt động viện trợ phi chính phủ nước ngoài như: Tặng quà, tài trợ, viện trợ nhân đạo hoặc triển khai các dự án để hỗ trợ sự phát triển kinh tế-xã hội cho một số vùng, địa phương, những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Có thể thấy, nguồn kinh phí nước ngoài được vận động, đầu tư thông qua các hoạt động đối ngoại nhân dân đã đóng góp một phần tích cực cho công tác xoá đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế và hình ảnh của tỉnh.

Để phù hợp với xu thế của thời đại về hội nhập quốc tế và giải quyết tốt các vấn đề về quan hệ quốc tế trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi công tác ngoại giao nhân dân của tỉnh Vĩnh Phúc cần có sự đổi mới sâu sắc cả về tư duy, nhận thức và cách thức tổ chức thực hiện. Trong đó, xác định rõ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị là một trong những đầu mối, lực lượng nòng cốt để tổ chức triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân trong giai đoạn hiện nay của tỉnh.

P/V: Ông có thể khái quát những thành tựu, kết quả quan trọng mà Liên hiệp đã đạt được trong những năm vừa qua?

Đồng chí  Đào Xuân Hiền: Những năm qua, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện được các hoạt động đối ngoại nhân dân phong phú, đa dạng, góp phần phát triển và mở rộng mạng lưới bạn bè quốc tế cả về số lượng tổ chức, cá nhân, thành phần đối tác, tính chất mức độ, phạm vi quan hệ, phục vụ thắng lợi cho công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước nói chung và của tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng:

Thứ nhất, các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị đã được Liên hiệp đẩy mạnh, cải tiến hơn gắn liền với việc thúc đẩy hợp tác kinh tế,  thương mại, du lịch, văn hóa, y tế và giáo dục.

Thứ hai, phát huy vai trò làm đầu mối trong công tác vận động viện trợ nhân đạo và phát triển, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã tranh thủ được sự giúp đỡ của nhân dân các nước chủ yếu qua các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và một phần qua các tổ chức hòa bình, đoàn kết, hữu nghị của một số nước. Công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh liên tục phát triển về số lượng và chất lượng. Chỉ tính riêng trong năm 2014, trên địa bàn tỉnh có 20 tổ chức phi chính phủ và các cơ quan, công ty nước ngoài với hơn 30 dự án đã và đang được triển khai, tổng giá trị giải ngân đạt trên 2,7 triệu đô la Mỹ.

Thứ ba, công tác thông tin tuyên truyền được triển khai toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục với nhiều nội dung và hình thức ngày càng phong phú, đa dạng thông qua “Bản tin Hữu nghị” và tiến tới chuẩn bị xây dựng trang website riêng của Liên hiệp cũng như một số ấn phẩm tuyên truyền khác. Qua đó góp phần phản ánh rõ nét về hoạt động đối ngoại nhân dân diễn ra trên địa bàn tỉnh, đồng thời giới thiệu quảng bá về hình ảnh, văn hóa, con người Vĩnh Phúc đến gần hơn tới  bạn bè nhân dân các nước trên thế giới.

P/V: Nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp hữu nghị tỉnh trong thời gian tới là gì thưa ông?

Đồng chí Đào Xuân Hiền: Để công tác đối ngoại nhân dân tiếp tục gặt hái được những thành công lớn hơn, trong thời gian tới  Liên hiệp cần phải thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất là, chủ động mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước, vừa chú trọng đi vào chiều sâu với các đối tác quan trọng, gồm: các nước láng giềng, các đối tác lớn, các nước bạn bè truyền thống; mở rộng và làm phong phú hoá, đa dạng hoá lĩnh vực hoạt động, loại hình hoạt động đối ngoại nhân dân.

Hai là, đẩy mạnh tuyên truyền đối ngoại, tăng cường tình hữu nghị, thúc đẩy hợp tác về kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của các đoàn thể và tổ chức nhân dân trong các lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ môi trường hoà bình để xây dựng và phát triển đất nước nói chung, tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng.

Ba là, thiết lập và mở rộng mối quan hệ với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động ở Việt Nam và ở nước ngoài, giới thiệu rộng rãi các dự án và vận động các tổ chức phi chính phủ nghiên cứu thực hiện dự án viện trợ tại địa phương.

Bốn là, Liên hiệp sẽ tập trung phát triển, củng cố tổ chức, thành lập các tổ chức thành viên mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức thành viên; động viên, khuyến khích các tầng lớp nhân dân tham gia vào hoạt động đối ngoại nhân dân.

Năm là, tăng cường tính chuyên nghiệp, trình độ kỹ năng, bản lĩnh chính trị của công tác đối ngoại nhân dân cho lực lượng cán bộ đối ngoại chuyên trách của Liên hiệp hữu nghị để làm nòng cốt cho công tác đối ngoại chung của tỉnh.

P/V: Nhân dịp năm mới 2015 và tiến tới chuẩn bị cho công tác Đại hội nhiệm kỳ lần thứ Hai của Liên hiệp, ông có nhắn gửi gì đến cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân nói chung và cán bộ Liên hiệp nói riêng?

Đồng chí Đào Xuân Hiền: Trong niềm vui đón mùa xuân mới, tôi xin gửi lời chúc mừng tới toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động của Liên hiệp nói riêng, cũng như các cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh nói chung, kiều bào Vĩnh Phúc ta ở nước ngoài một năm mới an khang, thịnh vượng và đón Tết cổ truyền dân tộc ấm cúng, hạnh phúc.

Chúc đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân sẽ tiếp tục trưởng thành, lớn mạnh, đáp ứng kịp thời yêu cầu ngày càng cao của thời kỳ hội nhập quốc tế toàn diện, hoàn thành tốt trọng trách của người làm công tác đối ngoại nhân dân, xứng đáng với kỳ vọng của lãnh đạo Đảng và Nhà nước và của tỉnh giao phó, nhất là chuẩn bị thật tốt các điều kiện cần thiết công tác Đại hội lần thứ Hai, nhiệm kỳ 2015-2020 của Liên hiệp.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Các tin đã đưa ngày: