Sở Ngoại vụ xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, hội nhập và phát triển

24/05/2015

Trong những năm qua, được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Chi bộ Sở Ngoại vụ đã lãnh đạo cơ quan phát huy mạnh mẽ các nguồn lực để triển khai toàn diện, hiệu quả công tác đối ngoại địa phương góp phần phát triển kinh tế - xã hội và quảng bá hình ảnh của Tỉnh. Song song với công tác chuyên môn, Sở luôn chú trọng bồi dưỡng phẩm chất, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng; xây dựng Chi bộ Sở trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Về công tác tổ chức xây dựng Đảng, Chi bộ luôn coi trọng và tập trung xây dựng khối đoàn kết nội bộ, giữ vững nề nếp sinh hoạt, quy chế hoạt động của Chi bộ, tập trung dân chủ, xây dựng quy chế làm việc giữa cấp uỷ với chính quyền, đoàn thể trong cơ quan. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Cấp ủy luôn bám sát chức năng nhiệm vụ của đơn vị để xây dựng nội dung sinh hoạt phù hợp với đặc điểm tình hình của Chi bộ và cơ quan. Tại mỗi buổi sinh hoạt, Chi bộ luôn thông tin kịp thời những vấn đề nổi bật, nóng bỏng của thời sự trong nước, quốc tế và của tỉnh; phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy Đảng cấp trên; tổng hợp đánh giá việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác của chi bộ tháng trước theo nghị quyết chi bộ đã đề ra và thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm cho tháng tiếp theo.

Trong các buổi sinh hoạt chi bộ cũng như họp cơ quan, tính dân chủ và các nguyên tắc của tổ chức Đảng luôn được đặt lên hàng đầu. Do vậy, các cán bộ, đảng viên đã tích cực, mạnh dạn bày tỏ ý kiến của mình, tạo không khí sôi nổi, cởi mở, dân chủ, thẳng thắn; mỗi cán bộ, đảng viên được thể hiện chính kiến, nguyện vọng của mình giúp cho công việc Chi bộ cũng như công việc chuyên môn được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả cao.

Với đặc thù là cơ quan đối ngoại của tỉnh, thường xuyên làm việc, tiếp xúc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, việc nâng cao chất lượng tuyển dụng và đào tạo cán bộ; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng phẩm chất và năng lực chuyên môn cho đội ngũ làm công tác đối ngoại luôn được Chi bộ đặc biệt chú trọng. Các cán bộ, đảng viên luôn nỗ lực học hỏi kinh nghiệm từ các nước tiên tiến với tinh thần cầu thị và trách nhiệm cao, song, vẫn giữ bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, tỉnh táo trước mọi thách thức, cám dỗ gây lung lạc nhận thức trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Sở Ngoại vụ đã cử nhiều lượt cán bộ tham dự các khoá học về nghiệp vụ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước do Bộ Ngoại giao, Sở Nội vụ và Trường Chính trị tỉnh tổ chức.

Đ/c Nguyễn Thế Trường – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội khóa XIII tỉnh tặng tranh ngài Hô-xê Mi-ghen Mê-hi-a, Tổng Bí thư  Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất Cộng hòa Đô-mi-ni-ca-na

Chủ động, quán triệt triển khai tới cán bộ, đảng viên thực hiện theo Nghị Quyết TW4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”; nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật; tinh thần phê bình và tự phê bình, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, chống quan liêu tiêu cực; góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 09-KH/ĐU của Đảng ủy Khối về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011-2015, Chi bộ đã phát động cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng nhiều việc làm thiết thực, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ đảng viên, quần chúng. Hàng năm, tổ chức các buổi học tập chuyên đề và cho cán bộ, đảng viên đăng ký việc làm theo. Định kỳ, sơ kết, tổng kết để đánh giá kết quả đạt được, đề ra phương hướng cho thời gian tiếp theo và biểu dương những tấm gương điển hình tiên tiến.

Sở Ngoại vụ tổ chức Giao lưu Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bên cạnh đó, Chi bộ luôn tập trung lãnh đạo tổ chức Công đoàn quan tâm, chăm lo đến quyền lợi, đời sống vật chất, tinh thần của từng cán bộ, công chức, viên chức, LĐHĐ. Tạo điều kiện cho các đoàn viên, thanh niên Sở tham gia các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện thể chất như: tham gia các giải thể thao do Đoàn khối CCQ tỉnh phát động, tổ chức thi nấu ăn, giao lưu văn nghệ, thể thao với Đoàn Thanh niên các sở, ban, ngành khác… Chỉ đạo Đoàn Thanh niên Sở phát động phong trào học tập tiếng Anh tới tất cả các cán bộ, công chức, viên chức và LĐHĐ của cơ quan với 2 buổi học tập trung mỗi tuần; thành lập Câu lạc bộ Tiếng Anh sinh hoạt đều đặn hàng tháng với nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú.

Cùng với công tác xây dựng Đảng, Chi bộ Sở luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao, lãnh đạo cơ quan đoàn kết, sáng tạo hoàn thành tốt  nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn. Quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Sở đã chủ động tham mưu cho Tỉnh tiếp tục củng cố, duy trì quan hệ hợp tác với các địa phương truyền thống của nước Cộng hòa DCND Lào nhằm đảm bảo nhiệm vụ chính trị; nâng cấp và mở rộng quan hệ hợp tác với tỉnh Chungcheongbuk – Hàn Quốc trên các lĩnh vực trọng tâm: thương mại - đầu tư, giáo dục - đào tạo, nông nghiệp; xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị toàn diện với tỉnh Akita – Nhật Bản. Đồng thời tích cực chủ động tìm kiếm, thiết lập quan hệ với các địa phương nước ngoài có tiềm năng ở một số nước như: Nga, Đức, Italia... Đẩy mạnh công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao nhân dân. Tăng cường hợp tác với các cơ quan tổ chức, quốc tế và Đại sứ quán các nước tại Việt Nam để quảng bá môi trường đầu tư, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, tranh thủ vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và các nguồn tài trợ quốc tế khác. Triển khai hiệu quả Chỉ thị số 41- CT/TW về tăng cường công tác ngoại giao kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Nghị quyết 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế; thúc đẩy thu hút đầu tư và viện trợ phi chính phủ nước ngoài góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Tham mưu cho Tỉnh chú trọng triển khai các hoạt động ngoại giao văn hóa, giao lưu văn hóa quốc tế, thông tin đối ngoại dưới nhiều hình thức đa dạng phong phú nhằm quảng bá hình ảnh, văn hóa, tiềm năng thế mạnh của Tỉnh đến bạn bè thế giới. Đáng chú ý, trong công tác Người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), Sở đã tích cực tham mưu với Tỉnh có chính sách quan tâm, chăm lo đến kiều bào ta ở nước ngoài trên tinh thần Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác NVNONN; động viên khuyến khích kiều bào về đầu tư xây dựng quê hương đất nước, cũng như tham gia vào các hoạt động từ thiện, nhân đạo, giúp đỡ người nghèo trên địa bàn tỉnh. Chú trọng tuyên truyền đến cộng đồng NVNONN về chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; làm công tác tư tưởng để kiều bào tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc xây dựng đổi mới đất nước, không bị các thế lực thù địch lợi dụng, chống phá cách mạng.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của Chi ủy, Chi bộ, Sở Ngoại vụ Vĩnh Phúc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Kết quả được ghi nhận cụ thể là, từ năm 2010 đến nay, Chi bộ Sở đạt danh hiệu 5 năm liền “Trong sạch, vững mạnh”, Tập thể Sở Ngoại vụ liên tục được Bộ Ngoại giao xếp loại tốp đầu các tỉnh phía bắc, 5 năm liền đều đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và nhận được nhiều hình thức khen thưởng như: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh...       

Năm 2015 - năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Chi bộ Sở Ngoại vụ quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Trong thời gian tới, BCH Chi bộ Sở Ngoại vụ Vĩnh Phúc lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 sẽ tập trung lãnh đạo một số nội dung chủ yếu sau:

Một là: Tập trung lãnh đạo cơ quan tổ chức thực hiện và tham mưu tốt nhiệm vụ chính trị được Bộ Ngoại giao, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao với phương châm: “Mở rộng quan hệ đối ngoại và đưa các mối quan hệ sẵn có ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế, hình ảnh của tỉnh Vĩnh Phúc đến với bạn bè quốc tế”.

Hai là: Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Lãnh đạo thực hiện tốt đường lối, chủ trương chính sách, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là tuyên tuyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong lĩnh vực công tác đối ngoại đến toàn thể chi bộ, cơ quan.

 Ba là: Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Kiện toàn, ổn định tổ chức Chi bộ sau đại hội, xây dựng quy chế làm việc BCH. Duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt, làm tốt công tác đánh giá, phân loại đảng viên hàng năm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của đảng. Quan tâm giáo dục, bồi dưỡng phát triển đảng viên mới. Củng cố đoàn kết nội bộ, tăng cường phối hợp giữa cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan và các tổ chức đoàn thể quần chúng. Lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ đề ra. Xây dựng chi bộ hàng năm đạt chi bộ trong sạch vữnh mạnh.

Bốn là: Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW 4, khoá XI về “Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay” ; Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Năm là: Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng hoạt động có hiệu quả, hăng hái thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Đào Xuân Hiền 
Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Ngoại vụ

 

Các tin đã đưa ngày: