Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng ASEAN

27/07/2015

Ngày 28/7/2015 là ngày tròn 20 năm Việt Nam gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Trong 20 năm qua, sự tham gia của Việt Nam đã góp phần tích cực thúc đẩy tiến trình liên kết khu vực, duy trì hòa bình ổn định và đưa ASEAN trở thành một tổ chức gắn kết ngày càng chặt chẽ hơn, tiến tới một cộng đồng chung vào cuối năm 2015.

Tại Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN (AMM) lần thứ 28, ngày 28/7/1995, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 7 của ASEAN. Sự kiện này có ý nghĩa rất quan trọng với cả Việt Nam và khu vực. Với tinh thần đóng góp tích cực, chủ động, Việt Nam và sự kiện Việt Nam tham gia ASEAN đã mở ra một chương mới cho Đông Nam Á, từ một Đông Nam Á đối đầu, nghi kỵ, nay trở thành một Đông Nam Á cùng nhau hợp tác vì hòa bình ổn định phát triển của khu vực.

Việc Việt Nam thúc đẩy thành công đồng thuận trong ASEAN về quyết định kết nạp Campuchia tại Cấp cao ASEAN-6 (Hà Nội, năm 1998) đã hoàn tất giấc mơ về một ASEAN-10 và gieo mầm ý tưởng về một ngôi nhà chung ASEAN. Sau những nét bút đầu tiên về Cộng đồng ASEAN được phác thảo theo đề xuất của Singapore về trụ cột kinh tế năm 2002 và Indonesia về trụ cột an ninh năm 2003, Việt Nam đã hoàn tất bức tranh Cộng đồng ASEAN với đề xuất trụ cột văn hóa-xã hội. Hiện thực hóa ý tưởng đó, Việt Nam tham gia đóng góp tích cực vào việc xây dựng các văn kiện định hướng lớn của ASEAN như Chương trình Hành động Viêng Chăn năm 2004, Hiến chương ASEAN năm 2008 và Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN (2009-2015).

Một trong những dấu ấn nổi bật đó là những thành công trong năm Chủ tịch ASEAN 2010 của Việt Nam. Với chủ đề Hướng tới Cộng đồng ASEAN: Từ Tầm nhìn đến Hành động, Bộ máy tổ chức ASEAN (xây dựng theo Hiến chương ASEAN) đã đi vào hoạt động trên thực tế; thúc đẩy hợp tác ASEAN theo hướng nâng cao tính hành động và thực thi, nhất là trong triển khai Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Logo Cộng đồng ASEAN

Hiện nay, ASEAN đã triển khai khoảng 93% biện pháp trong Lộ trình xây dựng Cộng đồng (2009-2015) và đang nỗ lực triển khai các biện pháp còn lại để đảm bảo hình thành Cộng đồng đúng thời hạn; tiếp tục ưu tiên triển khai các chương trình, kế hoạch về kết nối và thu hẹp khoảng cách phát triển; mở rộng và làm sâu sắc thêm quan hệ với các đối tác, khuyến khích sự tham gia và đóng góp tích cực của các đối tác hỗ trợ xây dựng cộng đồng; tiếp tục nỗ lực khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực. Đồng thời, ASEAN cũng đang tích cực chuẩn bị cho giai đoạn phát triển cao hơn, trong đó có việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ASEAN; xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và các kế hoạch hành động trên cả ba trụ cột Cộng đồng. 

Trong thời gian qua, Việt Nam tiếp tục tham gia đầy đủ, hoàn thành nghiêm túc các cam kết và đóng góp hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực hợp tác của ASEAN;  chủ động thúc đẩy tăng cường đoàn kết, thống nhất, vai trò trung tâm của ASEAN trong xử lý các thách thức lớn nảy sinh ở khu vực. Việt Nam đã tích cực cùng ASEAN thúc đẩy thực hiện các biện pháp còn lại trong Lộ trình xây dựng Cộng đồng; đóng góp xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN giai đoạn sau 2015; đẩy mạnh quan hệ giữa ASEAN với các đối tác và phát huy vai trò trung tâm của Hiệp hội ở khu vực. Ngoài ra, các Bộ ngành đã tích cực thúc đẩy công tác tuyên truyền về ASEAN, với nhiều hoạt động phong phú như tổ chức các đợt tập huấn về ASEAN, phát ấn phẩm, tổ chức liên hoan phim ảnh về ASEAN, các hoạt động kỷ niệm 20 năm Việt Nam tham gia ASEAN và Tuần ASEAN (28/7-08/8/2015). 

Trong thời gian tới, với phương châm “chủ động, tích cực và có trách nhiệm”, Việt Nam cần tích cực chuẩn bị mọi mặt để chuẩn bị cho Cộng đồng ra đời, tham gia hợp tác ASEAN hiệu quả hơn cũng như tận dụng tối đa các cơ hội mà Cộng đồng mang lại. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai các chương trình, kế hoạch về xây dựng Cộng đồng ASEAN 2015; tăng cường công tác điều phối, phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Cộng đồng ASEAN 2015, nhất là những lợi ích mà Cộng đồng mang lại, vai trò, vị thế của Việt Nam trong ASEAN; chủ động đề xuất sáng kiến, cách thức và biện pháp để nâng cao chất lượng và hiệu quả tham gia hợp tác ASEAN, tranh thủ tối đa lợi ích mà Cộng đồng mang lại; đầu tư nguồn lực thích đáng, tăng cường cán bộ và bộ phận chuyên trách về công tác ASEAN của từng cơ quan; chủ động thúc đẩy các ưu tiên của ta trong xây dựng Tầm nhìn ASEAN sau 2015 và các văn kiện liên quan.

T/h: Nguyễn Thơm

Các tin đã đưa ngày: