Năm 2015: Thu hút đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc vượt xa kế hoạch

30/12/2015

Theo ước tính, hết năm 2015, toàn tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 71 dự án mới. Trong đó, có 45 dự án DDI với tổng vốn đăng ký 9,8 nghìn tỷ đồng, tăng 96% về vốn so với năm 2014; 26 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 481 triệu USD, tăng 140% kế hoạch.

Trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế - xã hội trong nước; cùng với sự cố gắng, nỗ lực của toàn dân và sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; năm 2015, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có những bứt phá ngoạn mục với chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 6,9% so với năm 2014 và cao hơn mức bình quân chung cả nước. Lần đầu tiên Vĩnh Phúc đã chạm ngưỡng thu ngân sách 24.293 tỷ đồng, tăng 15,2% so với năm 2014, cao nhất từ trước đến nay. Đặc biệt, với nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), công tác thu hút đầu tư của tỉnh đã đạt kết quả đáng ghi nhận, vượt xa kế hoạch đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan trao giấy chứng nhận đầu tư cho Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản)

Năm 2015, tỉnh Vĩnh Phúc đã tiếp và làm việc với hàng trăm nhà đầu tư nước ngoài đến tìm hiểu cơ hội đầu tư và tham dự nhiều hội chợ triển lãm trong và ngoài nước nhằm đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh. Tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm công tác xúc tiến, hỗ trợ đầu tư và triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai hiệu quả Đề án Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, giai đoạn 2013 - 2015 và tích cực chỉ đạo triển khai Luật đầu tư năm 2014 (có hiệu lực từ 01/7/2015) nhằm giảm thiểu những thủ tục giấy tờ cho nhà đầu tư, minh bạch hóa các lĩnh vực kinh doanh có điều kiện.

Cùng với việc đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư, đặc biệt là làm tốt công tác chăm sóc các nhà đầu tư tại chỗ, tạo dựng hình ảnh và sức hấp dẫn của địa phương đối với nhà đầu tư, kết quả thu hút đầu tư của Vĩnh Phúc tiếp tục tăng cao, vượt xa kế hoạch đề ra. Theo ước tính, hết năm 2015, toàn tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 71 dự án mới. Trong đó, có 45 dự án DDI với tổng vốn đăng ký 9,8 nghìn tỷ đồng, tăng 96% về vốn so với năm 2014; 26 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 481 triệu USD, tăng 140% kế hoạch. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 598 dự án DDI với tổng vốn đăng ký gần 44.000 tỷ đồng; 202 dự án FDI của 15 quốc gia, vùng lãnh thổ với vốn khoảng 3,2 tỷ USD.

Song song với công tác thu hút đầu tư, công tác vận động nguồn vốn viện trợ chính thức (ODA) cũng có nhiều triển vọng. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 04 dự án ODA đang triển khai gồm: Dự án Cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc sử dụng vốn ODA Nhật Bản; Dự án nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB); Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh phía Bắc và Dự án nâng cao chất lượng an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát sinh chương trình khí sinh học sử dụng vốn vay Ngân hàng  Phát triển châu Á (ADB). Năm 2015, nguồn vốn ODA được giải ngân ước đạt 1.025 tỷ đồng, bao gồm 940 tỷ đồng vốn ODA đạt 590% so với kế hoạch trung ương giao và 84,7 tỷ đồng vốn đối ứng đạt 85% so với kế hoạch. Trong năm 2015, tỉnh cũng đã tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và vận động thành công 03 dự án với tổng vốn đầu tư 345,7 triệu USD (gồm: Dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt; Dự án phát triển đô thị loại II – thành phố xanh Vĩnh Yên và Dự án Cầu Đầm Vạc).

Đoàn lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản

Năm 2016, dự báo kinh tế thế giới và trong nước có triển vọng tiếp tục phục hồi. Sự  ra đời của Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ có tác động rất lớn đến tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế cũng như tạo động lực cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, tạo cơ hội cho doanh nghiệp mở rộng cơ hội đầu tư và đẩy mạnh xuất khẩu. Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được và nắm bắt cơ hội mới, năm 2016, Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục tăng cường cải thiện môi trường đầu tư và môi trường kinh doanh, bảo đảm thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các giải pháp, mục tiêu đã được nêu tại Nghị quyết số 19/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ và Kế hoạch hành động số 2700/KH-UBND ngày 13/5/2015 của UBND tỉnh về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh thực hiện triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 4589/KH-UBND ngày 15/8/2013 của UBND tỉnh về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đến năm 2020. Tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế chủ động khai thác những lợi thế và giảm thiểu tác động bất lợi khi các hiệp định thương mại tự do (FTA) được thực thi. Về phát triển công nghiệp, tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp; nghiên cứu rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính trong cấp, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực điện tử viễn thông, cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng, vật liệu mới, công nghiệp hỗ trợ, xây dựng phát triển hạ tầng khu công nghiệp, dịch vụ khu công nghiệp. Từng bước hình thành các trung tâm công nghiệp theo vùng, nhóm các dự án công nghiệp hỗ trợ của các ngành: sản xuất, lắp ráp ô tô và phụ tùng ô tô, xe máy. Quan tâm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ; đa dạng hóa các thức quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư của tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi (của WB, ADB và OFID) đã vận động thành công. Chủ động nắm bắt tiến độ triển khai dự án và hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn.

T/h: Nguyễn Thơm

 

 

 

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: