Phụ nữ Việt Nam: Dệt thêu giang sơn gấm vóc

18/10/2015

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”, ''Nhân dân ta anh hùng là nhờ có các bà mẹ Việt Nam anh hùng"...; hay như trong Hiến pháp của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1946 ghi rõ: “… tuyên bố với thế giới: phụ nữ Việt Nam đã được đứng ngang hàng với đàn ông để được hưởng chung mọi quyền tự do của một công dân”. Qua đó có thể thấy Người luôn quan tâm, đánh giá cao vị trí, vai trò của phụ nữ Việt Nam trong quá trình phát triển của lịch sử dân tộc.

Là một quốc gia có nền nông nghiệp là chủ yếu, từ xa xưa phụ nữ Việt Nam đã trở thành lực lượng lao động chính. Trong các cuộc đấu tranh bảo vệ đất nước, những người phụ nữ ấy vừa là những chiến sĩ kiên cường dũng cảm, là người lao động cần cù, sáng tạo, thông minh; vừa là những người mẹ dịu hiền, đảm đang, trung hậu đã sản sinh ra những thế hệ anh hùng của dân tộc anh hùng. Trong đó phải kể đến các mẹ, các chị như: Nguyễn Thị Suốt, Hoàng Thị Ái, Thái Thị Bôi, Tôn Thị Quế, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thị Thập...

Trong Cương lĩnh đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương (thành lập ngày 03/02/1930) ghi rõ: “Nam nữ bình quyền”. Đảng nhận rõ: phụ nữ là lực lượng quan trọng của cách mạng và đề ra nhiệm vụ “phải giải phóng phụ nữ, gắn liền giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp với giải phóng phụ nữ”; đồng thời yêu cầu: phụ nữ phải tham gia các đoàn thể cách mạng (công hội, nông hội) và thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ để lôi cuốn các tầng lớp phụ nữ tham gia cách mạng. Vì vậy, ngày 20/10/1930, Hội Liên hiệp Phụ nữ ra đời như một sự kiện lịch sử thể hiện sâu sắc quan điểm của Đảng đối với vai trò của phụ nữ trong cách mạng, đối với tổ chức phụ nữ, đối với sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Đảng ta đã quyết định chọn ngày 20/10 hằng năm làm ngày truyền thống của tổ chức này, là ngày kỷ niệm và tôn vinh phụ nữ Việt Nam, lấy tên là "Ngày Phụ nữ Việt Nam".

 “Dệt thêu giang sơn gấm vóc” như Di chúc Bác Hồ để lại, phụ nữ Việt Nam ngày nay không chỉ thực hiện những nhiệm vụ mang tính truyền thống mà còn vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức để tham gia vào tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và đảm nhiệm những chức vụ quan trọng trong bộ máy Nhà nước. Hiện nay, tỷ lệ đại biểu Quốc hội là nữ chiếm hơn 27% số đại biểu Quốc hội (cao nhất khu vực châu Á và là một trong những nước có tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội cao nhất thế giới); phụ nữ đứng đầu ngành cấp Trung ương là 12% và các cấp là 4%; trong khu vực kinh tế tư nhân, khoảng 40% lãnh đạo các doanh nghiệp là nữ.

 Bên cạnh việc đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, vai trò của người phụ nữ Việt Nam trong gia đình cũng ngày càng được khẳng định và nặng nề hơn gấp bội. Vì không chỉ cống hiến, đóng góp nhiều công sức hơn cho sự phát triển chung của toàn xã hội, mà họ vẫn luôn giữ vững vai trò không thể nào thay thế trong gia đình, đó là: nuôi dạy con tốt, giữ gìn hạnh phúc cho mái ấm của mình.

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, Ban biên tập Bản tin đối ngoại Vĩnh Phúc xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể chị em phụ nữ, chúc các chị em tiếp tục phấn đấu vươn lên, làm tròn thiên chức của mình đối với gia đình, đóng góp nhiều công sức, thành tựu vào sự nghiệp xây dựng đất nước ta giàu mạnh, văn minh.

Tổng hợp: Ngọc Vân

 

Các tin đã đưa ngày: