Lịch làm việc của Sở Ngoại Vụ

Tuần trước Tuần thứ 23 năm 2020
(Từ ngày: 01/06/2020 - Đến ngày: 07/06/2020)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 01/06/2020
08h - 09h45Họp giao ban công tác tháng 6Phòng họp tầng 1Đ/c Hưng - Q.Giám đốc SởBGĐ Sở, trưởng phó các phòng, trung tâm
Thứ ba 02/06/2020
14h - 17hDự hội nghị công bố các chỉ số năm 2019Phòng họp số 1 - UBND tỉnhUBND tỉnhĐ/c Khanh - PGĐ Sở
Thứ tư 03/06/2020
Thứ năm 04/06/2020
Thứ sáu 05/06/2020
Thứ bảy 06/06/2020
Chủ nhật 07/06/2020