Lịch làm việc của Sở Ngoại Vụ

Tuần trước Tuần thứ 44 năm 2020
(Từ ngày: 26/10/2020 - Đến ngày: 01/11/2020)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 26/10/2020
08h - 10hHọp Ban Giám đốc SởPhòng họp tầng 2Đ/c Hưng - Q. Giám đốc SởBan Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng
Thứ ba 27/10/2020
07h30 - 11hDự Hội nghị tổng kết phong trào Vì an ninh Tổ quốcTrung tâm hội nghị tỉnhUBND tỉnhĐ/c Dương - PGĐ Sở
Thứ tư 28/10/2020
08h - Họp UBND tỉnh phiên thường kỳPhòng họp số 1 - UBND tỉnhUBND tỉnhĐ/c Hưng - Q. Giám đốc Sở
Thứ năm 29/10/2020
Thứ sáu 30/10/2020
Thứ bảy 31/10/2020
Chủ nhật 01/11/2020