Lịch làm việc của Sở Ngoại Vụ

Tuần trước Tuần thứ 12 năm 2019
(Từ ngày: 18/03/2019 - Đến ngày: 24/03/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 18/03/2019
08h - 09hHọp giao ban tuầnPhòng họp tầng 1Đ/c Khanh - PGĐ Phụ tráchLãnh đạ Sở, lãn đạo các phòng, TT
08h30 - 10hTham gia đoàn Giám sát Theo kế hoạchTheo kế hoạchUBND tỉnhĐ/c Sâm - PGĐ Sở
10h30 - 11h30Dự hội nghị chuẩn bị cho đoàn đi xúc tiến đầu tư nước ngoàiSở KHĐTSở KHĐTĐ/c Khanh - PGĐ Phụ trách
Thứ ba 19/03/2019
Thứ tư 20/03/2019
Thứ năm 21/03/2019
Thứ sáu 22/03/2019
Thứ bảy 23/03/2019
Chủ nhật 24/03/2019