Lịch làm việc của Sở Ngoại Vụ

Tuần trước Tuần thứ 42 năm 2019
(Từ ngày: 14/10/2019 - Đến ngày: 20/10/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 14/10/2019
08h - 11hHọp giao ban tuần 42Phòng họp tầng 2Đ/c Hưng - Q. Giám đốc SởLãnh đạo Sở, các phòng, trung tâm
Thứ ba 15/10/2019
Thứ tư 16/10/2019
Thứ năm 17/10/2019
Thứ sáu 18/10/2019
08h - 11hTổ chức hội nghị tuyên truyển phổ biến giáo dục pháp luậtPhòng họp tầng 1Đ/c Sơn - PGĐ SởToàn thể CBCCVC thuộc Sở
Thứ bảy 19/10/2019
07h - 17hĐón tiếp và làm việc với Đoàn Đảng cách mạng Lào Theo thông báo phân côngTheo kế hoạchTheo thông báo phân côngTheo thông báo phân công
Chủ nhật 20/10/2019