Thông báo kết quả thi tuyển viên chức Sở Ngoại vụ năm 2016 (10/01/2017)

Hội đồng tuyển viên chức Sở Ngoại vụ Vĩnh Phúc trân trọng thông báo kết quả thi tuyển viên chức Sở Ngoại vụ năm 2016. (Có Danh sách và đơn phúc khảo kèm theo)

Thông báo chương trình học bổng năm 2017 của Hội đồng Ấn Độ về Quan hệ Văn hóa (ICCR) (04/01/2017)

Thông báo chương trình học bổng năm 2017 của Hội đồng Ấn Độ về Quan hệ Văn hóa (ICCR)

Nội quy thi tuyển viên chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016 (21/12/2016)

Nội quy thi tuyển viên chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016

Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức thi tuyển viên chức vào các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc (21/12/2016)

Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức thi tuyển viên chức vào các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc

Thông báo Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển viên chức vào các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc (06/12/2016)

Thông báo Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển viên chức vào các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc

Thông báo tuyển dụng Thực tập sinh Việt Nam chuyên ngành thú ý của Tổ chức động vật châu Á (31/10/2016)

Tổ chức động vật châu Á tuyển dụng Thực tập sinh Việt Nam chuyên ngành thú y, năng động, nhiệt tình để tham gia vào đội ngũ bác sỹ thu ý chăm sóc gấu, làm việc tại Trung Tâm cứu hộ gấu Việt Nam, Vườn quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đề cương ôn thi viên chức Sở Ngoại vụ năm 2016 (17/10/2016)

Đề cương ôn thi viên chức Sở Ngoại vụ năm 2016

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển viên chức Sở Ngoại vụ năm 2016 (12/10/2016)

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển viên chức Sở Ngoại vụ năm 2016

Thông báo Tuyển dụng viên chức Sở Ngoại vụ năm 2016 (09/09/2016)

Thông báo Tuyển dụng viên chức Sở Ngoại vụ năm 2016

Mẫu Hồ sơ và Đơn đăng ký dự thi viên chức Sở Ngoại vụ năm 2016 (07/09/2016)

Mẫu Hồ sơ và Đơn đăng ký dự thi viên chức Sở Ngoại vụ năm 2016
Các tin đã đưa ngày: