Quyết định vềviệc ban hành Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 -2020

29/05/2018

Quyết định vềviệc ban hành Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 -2020

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: