Vĩnh Phúc: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền biển, đảo trong tình hình mới

14/01/2019

Với đặc điểm vị trí là một quốc gia ven biển, có đường bờ biển dài 3.260 km từ Bắc xuống Nam cùng hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biển đồng thời cũng đứng trước những thách thức lớn trong công cuộc bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác

Mặc dù là tỉnh không có biển, song tỉnh Vĩnh Phúc luôn xác định biển, đảo có vai trò và ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh - quốc phòng của quốc gia. Bám sát định hướng tuyên truyền của Trung ương, kế hoạch công tác hàng năm, công tác tuyên truyền biển, đảo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc những năm qua tập trung tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo, trong đó đi sâu vào các nội dung, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 22/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án tổng thể tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở biển Đông; Nghị quyết 09-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP của Chính phủ về “Chương trình hành động thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương có liên quan đến vấn đề biển, đảo. Tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa... Tích cực thông tin đến bạn bè, dư luận quốc tế, kiều bào ta ở nước ngoài hiểu chính xác, đầy đủ về lập trường chính nghĩa của Việt Nam trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến biển Đông và các vùng biển khác của Việt Nam; cung cấp các chứng cứ lịch sử, căn cứ pháp lý và thực tiễn khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam nhằm củng cố lòng tin, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè, dư luận quốc tế đối với Việt Nam. Tuyên truyền đấu tranh chống các hành vi sai trái, vi phạm pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế trên biển; các hoạt động khai thác trái phép, vi phạm chủ quyền quốc gia, ảnh hưởng đến quan hệ các nước trong khu vực. Đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Từ đó, nhận thức và sự quan tâm của toàn xã hội hướng về biển, đảo được nâng lên rõ rệt góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân ở các vùng biển, đảo và trong toàn tỉnh.

Đoàn công tác tỉnh Vĩnh Phúc tặng quà chiến sĩ đảo Cô Lin

Công tác tuyên truyền biển, đảo được triển khai trên hệ thống đài phát thanh - truyền hình, các cơ quan báo chí, cổng thông tin điện tử, bản tin của các đơn vị… Trong năm 2018, Đài PT-TH Vĩnh Phúc đã phát sóng 66 tin, bài trên sóng  phát thanh; 60 tin, 29 phóng sự ngắn, 10 phim tài liệu trên sóng Truyền hình. Riêng chuyến công tác của Đoàn lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc do đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn ra thăm quần đảo Trường Sa (tháng 4/2018), phóng viên Thời sự đi theo đoàn đã thực hiện 31 tin, bài, phóng sự về Trường Sa. Cũng trong chương trình này, Đài PT-TH đã tuyên truyền về các gia đình trên địa bàn tỉnh có người thân công tác tại quần đảo Trường Sa; tặng quà cho các chiến sỹ quê Vĩnh Phúc công tác tại đảo Trường Sa. Trang Thông tin điện tử của Đài đã đăng tải trên 500  tin, bài, ảnh, 10 phim tài liệu. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí khác như Báo Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh cũng đã xây dựng những chuyên mục riêng về chủ quyền biển, đảo Việt Nam, thường xuyên cập nhật, đăng tải các tin, bài, hình ảnh; tuyên truyền về pháp luật, diễn biến, tình hình và chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ta trong giải quyết vấn đề biển Đông….; các sở ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các huyện - thành - thị trong tỉnh cũng tích cực cập nhật thông tin và tuyên truyền về biển, đảo thông qua Cổng thông tin điện tử thành phần và Bản tin của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh đã treo hàng trăm pano, băng rôn về biển, đảo tại các trục đường chính, trụ sở các cơ quan, tổ chức, khu vực trung tâm các địa phương, các trường học… ; tuyên truyền trên hệ thống phát thanh xã, phường, thị trấn; tổ chức các hội diễn, giao lưu văn nghệ về biển, đảo tại các xã, thôn. Đoàn TNCS tỉnh đã tuyên truyền các hoạt động hướng về biển đảo trên 8.000 cuốn Bản tin Tuổi trẻ Vĩnh Phúc; chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tổ chức các chương trình toạ đàm, sinh hoạt đoàn gắn với tuyên truyền biển đảo quê hương  với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, biển, đảo, quê hương, đất nước; thăm và tặng quà gia đình các chiến sĩ trẻ đang công tác tại đảo Trường Sa. Đồng thời phát động các chương trình ủng hộ, giúp đỡ các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, các học sinh đang học tập nơi biên giới, hải đảo. Nhiều trường học đã chủ động lồng ghép chương trình giáo dục cho học sinh, sinh viên về biển, đảo Việt Nam vào các chương trình ngoại khóa; các tổ chức Đoàn, Liên đội treo bản đồ về chủ quyền biển, đảo của đất nước tại trường học. Ngoài ra, công tác tuyên truyền biển, đảo còn được lồng ghép với các buổi  sinh hoạt đội, chi đoàn, sinh hoạt Đảng, các hội nghị học tập Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, hội nghị cơ quan...

Có thể nói, những hoạt động thiết thực hướng về biển đảo quê hương trong thời gian qua đã cho thấy công tác thông tin, tuyên truyền biển đảo đã thực sự thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Tuy nhiên, để tiếp tục phát huy vài trò của công tác tuyên truyền biển đảo góp phần bồi dưỡng lòng yêu nước, ý thức giữ gìn chủ quyền biển, đảo, giữ vững ổn định an ninh quốc phòng, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển; trong thời gian tới chúng ta cần tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền không chỉ hướng đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh mà còn thông tin đến với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế nhằm tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của dư luận quốc tế và củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta đối với kiều bào xa quê. Công tác tuyên truyền biển, đảo cần phải đi đôi với việc lên án, phản bác, đấu tranh chống lại những biểu hiện tiêu cực, luận điệu sai trái và mọi hoạt động chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Tích cực, chủ động phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền Thông, Ban Tuyên giáo Trung ương... để cập nhật thông tin, định hướng tuyên truyền và phát động các phong trào hướng về biển, đảo Việt Nam. Đồng thời, không ngừng chú trọng đến công tác bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ về tình yêu và ý thức giữ gìn và bảo vệ chủ quyền biển, đảo cũng như chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc./.

Tổng hợp: Nam Dương

 

Các tin đã đưa ngày: