CHIẾN THẮNG 30/4: MINH CHỨNG CHO SỨC MẠNH ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

28/04/2020

Cách đây 45 năm, cuộc nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành thắng lợi hoàn toàn, mở ra một thời kỳ mới cho đất nước và dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên của độc lập, tự do, thống nhất đất nước và chủ nghĩa xã hội. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm của dân tộc. Làm nên thắng lợi to lớn đó có sự lãnh đạo tài tình, đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Bác Hồ vĩ đại, tinh thần đoàn kết quốc tế, ý chí chiến đấu bất khuất, kiên cường của quân và dân Việt Nam và một nhân tố vô cùng quan trọng là đại đoàn kết dân tộc đã tạo nên sức mạnh phi thường giúp chúng ta chiến thắng kẻ thù lớn mạnh nhất, trang bị vũ khí hiện đại nhất. 

Sau thất bại tại Điện Biên Phủ (5/1954), thực dân Pháp buộc phải ký kết Hiệp định Geneve (21/7/1954) công nhận độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ ba nước Đông Dương, rút quân về nước. Nhưng ngay sau đó, đế quốc Mỹ tìm cách thay chân thực dân Pháp tiến hành chiến tranh xâm lược nhằm biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới, một căn cứ quân sự phục vụ cho chiến lược toàn cầu phản cách mạng. Đất nước ta tạm thời bị chia cắt làm hai miền với hai chế độ chính trị - xã hội đối lập nhau: miền Bắc hoàn toàn giải phóng, miền Nam còn nằm dưới sự cai trị của chủ nghĩa đế quốc, tay sai. Thông qua các hình thức viện trợ, Mỹ đã dựng lên chính quyền, quân đội Sài Gòn làm công cụ, ra sức đàn áp phong trào yêu nước của đồng bào miền Nam. Đặc biệt, từ năm 1965, Mỹ ồ ạt đưa quân viễn chinh, quân một số nước đồng minh cùng nhiều loại vũ khí, trang bị cùng phương tiện chiến tranh hiện đại vào trực tiếp tham chiến ở miền Nam, đồng thời mở cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân ra miền Bắc Việt Nam. Nhân dân ta phải đương đầu với kẻ thù có tiềm lực kinh tế, quân sự lớn hơn gấp nhiều lần.

Trước tình hình đó, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III (tháng 9-1960) đã xác định hai nhiệm vụ chiến lược của đất nước là: đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: Vừa chiến đấu chống Mỹ - Ngụy ở miền Nam, vừa tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, làm hậu phương lớn cho chiến trường miền Nam đánh Mỹ.

Trong quá trình xây dựng hậu phương miền Bắc, nhằm động viên, cổ vũ mọi người tự giác cống hiến công sức, của cải cho cách mạng, Đảng và Chính phủ đã phát động nhiều cuộc vận động chính trị, phong trào thi đua yêu nước, nhất là sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh hiệu triệu “Vì miền Nam ruột thịt, mỗi người làm việc bằng hai”. Mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi giới đều có những phong trào thi đua riêng, như: Thanh niên “ba sẵn sàng", phụ nữ “ba đảm đang”, nông dân “tay cày tay súng”, công nhân “tay búa tay súng”, học sinh làm “nghìn việc tốt chống Mỹ”..., các khẩu hiệu hành động: “Tất cả vì đồng bào miền Nam ruột thịt”, “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người” xuất hiện ở mọi nơi trên miền Bắc, từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi đến miền ngược. Nhiều thanh niên, học sinh, sinh viên gác lại công việc riêng, sẵn sàng nhập quân ngũ, lên đường vào Nam chiến đấu, tham gia thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến…Bằng sức mạnh của tinh thần đoàn kết dân tộc, hướng đến miền Nam ruột thịt, nhân dân miền Bắc vừa kiên cường chiến đấu, đánh bại hoàn toàn hai cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân của đế quốc Mỹ trong những năm 1965-1968 và 1972-1973 (bắn rơi gần 4.000 máy bay các loại; bắn chìm, bắn cháy 268 tàu chiến, tàu biệt kích), vừa đẩy mạnh sản xuất, ra sức chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam. Toàn bộ cuộc chiến tranh, miền Bắc đã chuyển vào chiến trường hàng triệu tấn vật chất cùng hàng triệu thanh niên bổ sung cho lực lượng chiến đấu. Sự chi viện từ miền Bắc cho miền Nam không chỉ tạo nên sức mạnh, phục vụ tốt nhiệm vụ chiến đấu, mà còn đáp ứng yêu cầu xây dựng vùng giải phóng trên tất cả các mặt: kinh tế, quốc phòng, văn hóa, giáo dục, y tế... và chuẩn bị cho việc tiếp quản vùng giải phóng khi chiến tranh kết thúc.

Được miền Bắc tích cực chi viện, quân dân ta trên chiến trường miền Nam anh dũng đấu tranh, phối hợp cùng nhân dân hai nước bạn (Lào, Campuchia) lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của kẻ thù: “chiến tranh một phía” (1954-1960), “chiến tranh đặc biệt” (1961-1965), “chiến tranh cục bộ” (1965-1968), “Việt Nam hóa chiến tranh” (1969-1973), buộc chính phủ Mỹ phải ký kết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (1-1973), rút hết quân viễn chinh về nước (3-1973), mở ra bước ngoặt mới cho kháng chiến.

Đến cuối năm 1974, đầu năm 1975, chớp thời cơ chiến lược, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp, đề ra “Kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam”, ra lời kêu gọi động viên nỗ lực lớn nhất của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ở cả hai miền đẩy mạnh đấu tranh tiến hành tổng công kích, tổng khởi nghĩa giành toàn thắng. Thực hiện quyết tâm Bộ Chính trị đề ra, cả dân tộc “ra quân” trong mùa Xuân 1975 lịch sử, mở đầu là chiến dịch Tây Nguyên (từ ngày 4/3 – 3/4), tiếp đến là đòn tiến công giải phóng Huế-Đà Nẵng (từ ngày 26 - 29/3) và cuối cùng là chiến dịch Hồ Chí Minh (từ ngày 26-30/4). Sức mạnh đại đoàn kết từ hơn 20 năm được dồn lại cho thời khắc lịch sử này. Chỉ trong 55 ngày đêm, quân dân ta diệt, làm tan rã hơn 1,1 triệu quân địch, đập tan bộ máy chính quyền và quân đội Sài Gòn, giải phóng miền Nam, kết thúc thắng lợi hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đồng thời kết thúc vẻ vang chặng đường 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc (1945-1975), mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam: cả nước độc lập, thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Đảng ta vẫn luôn xác định đại đoàn kết dân tộc là nhân tố quan trọng, tạo tiền đề và sức mạnh để đất chúng ta hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Đặc biệt, trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát trên cả nước, đe dọa tính mạng và gây nhiều tổn thất kinh tế cho nhân dân, hơn lúc nào hết, tinh thần đoàn kết dân tộc càng cần được phát huy hơn nữa để chúng ta giành chiến thắng trong trận chiến cam go này.

Tổng hợp: Thanh Tú

 

Các tin đã đưa ngày: