ĐẢNG ỦY SỞ NGOẠI VỤ: XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH, CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP, PHÁT TRIỂN

15/05/2020

Trong những năm qua, được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng ủy Sở Ngoại vụ đã lãnh đạo cơ quan phát huy các nguồn lực để triển khai toàn diện, hiệu quả công tác đối ngoại góp phần phát triển kinh tế - xã hội và quảng bá hình ảnh của tỉnh. Song song với công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Sở luôn chú trọng bồi dưỡng phẩm chất, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng; xây dựng Đảng bộ Sở trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Đồng chí Khuất Văn Khanh - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ

Hiện nay, Đảng bộ Sở Ngoại vụ có 36 Đảng viên sinh hoạt tại 05 Chi bộ trực thuộc công tác tại Sở Ngoại vụ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Sở đã phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng đổi mới, sáng tạo, hoàn các chỉ tiêu Đại hội đề ra.

Về công tác tổ chức xây dựng Đảng, Đảng ủy Sở luôn coi trọng và tập trung xây dựng khối đoàn kết nội bộ, giữ vững nề nếp sinh hoạt, quy chế hoạt động của Đảng bộ, tập trung dân chủ, xây dựng quy chế làm việc giữa cấp uỷ với chính quyền, đoàn thể trong cơ quan; chú trọng chăm lo bồi dưỡng giáo dục cho cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng. Trong nhiệm kỳ vừa qua Đảng ủy đã cử 09 quần chúng đi học lớp đối tượng Đảng, kết nạp mới được 09 đảng viên. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy chỉ đạo các Chi bộ bám sát chức năng nhiệm vụ của đơn vị để xây dựng nội dung sinh hoạt phù hợp với đặc điểm tình hình của Đảng bộ và cơ quan. Trong các buổi sinh hoạt Đảng bộ, Chi bộ cũng như họp cơ quan, tính dân chủ và các nguyên tắc của tổ chức Đảng luôn được đặt lên hàng đầu. Do vậy, các cán bộ, đảng viên đã tích cực, mạnh dạn bày tỏ ý kiến của mình, tạo không khí sôi nổi, cởi mở, dân chủ, thẳng thắn; mỗi cán bộ, đảng viên được thể hiện chính kiến, nguyện vọng của mình; qua đó giúp cho chương trình công tác của Đảng bộ và các Chi bộ cũng như công việc chuyên môn được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả cao.

Với đặc thù là cơ quan tham mưu triển khai các hoạt động đối ngoại của tỉnh, thường xuyên làm việc, tiếp xúc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, việc nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng phẩm chất và năng lực chuyên môn cho đội ngũ làm công tác đối ngoại luôn được Đảng ủy Sở đặc biệt chú trọng. Các cán bộ, đảng viên của Đảng bộ có nhiều nỗ lực, tích cực học hỏi kinh nghiệm từ các nước tiên tiến với tinh thần cầu thị và trách nhiệm cao, song, vẫn giữ bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, tỉnh táo trước mọi thách thức, cám dỗ gây lung lạc nhận thức trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Sở đã cử nhiều lượt cán bộ tham dự các khoá học về nghiệp vụ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước do Bộ Ngoại giao, Sở Nội vụ và Trường Chính trị tỉnh tổ chức.

Đảng ủy Sở cũng tích cực, chủ động, quán triệt triển khai tới cán bộ, đảng viên thực hiện các hướng dẫn, kế hoạch triển khai Nghị quyết TW4 gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới toàn Đảng bộ; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trên cơ sở nắm vững nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đối chiếu với chức trách, nhiệm vụ được giao, mỗi tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức thường xuyên “tự soi mình”, “tự sửa chính bản thân mình”, tự phấn đấu, học tập, coi đó là công việc thường xuyên, hàng ngày.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì chụp ảnh lưu niệm với đoàn công tác Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam

Cùng với công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Sở luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao, lãnh đạo cơ quan đoàn kết, sáng tạo hoàn thành tốt  nhiệm vụ chính trị được giao. Bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của ngành, Đảng bộ đã chỉ đạo Sở Ngoại vụ tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 151-QĐ/TU ngày 15/5/2016 về Quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua, đã tham mưu đề xuất cho 381 đoàn, tổ, nhóm đi công tác nước ngoài; tham mưu tổ chức đón tiếp các đoàn cấp cao đến thăm, làm việc với tỉnh, hướng dẫn các đoàn khách quốc tế đến làm việc với các đơn vị trên địa bàn tỉnh đảm bảo trọng thị, tuân thủ đúng các quy định về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài với 529 lượt khách nước ngoài vào làm việc. Song song với công tác quản lý các hoạt động đối ngoại, Đảng ủy đã chỉ đạo Sở Ngoại vụ chủ động tham mưu cho tỉnh tiếp tục củng cố, duy trì quan hệ hợp tác  hữu nghị truyền thống với các địa phương của nước Cộng hòa DCND Lào; nâng cấp và mở rộng quan hệ hợp tác với tỉnh Chungcheongbuk - Hàn Quốc trên các lĩnh vực trọng tâm: thương mại - đầu tư, giáo dục - đào tạo, nông nghiệp; xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị toàn diện với tỉnh Akita – Nhật Bản. Đồng thời tích cực chủ động tìm kiếm, thiết lập quan hệ với các địa phương nước ngoài có tiềm năng ở một số nước như: Nga, Đức, Italia... Đẩy mạnh và làm phong phú hơn công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao nhân dân. Tăng cường hợp tác với các cơ quan tổ chức, quốc tế và Đại sứ quán các nước tại Việt Nam để quảng bá môi trường đầu tư, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, tranh thủ vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và các nguồn tài trợ quốc tế khác. Triển khai hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; thúc đẩy thu hút đầu tư và viện trợ phi chính phủ nước ngoài góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong nhiệm kỳ vừa qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã thu hút được 150 dự án, chương trình viện trợ phi chính phủ nước ngoài với tổng giá trị giải ngân đạt gần 12 triệu USD. Công tác Người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) cũng được quan tâm như  động viên khuyến khích kiều bào về đầu tư xây dựng quê hương đất nước, cũng như tham gia vào các hoạt động từ thiện, nhân đạo trên địa bàn tỉnh; chú trọng tuyên truyền đến cộng đồng NVNONN về chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Tham mưu cho tỉnh chú trọng triển khai các hoạt động ngoại giao văn hóa, giao lưu văn hóa quốc tế, thông tin đối ngoại dưới nhiều hình thức đa dạng phong phú qua đó quảng bá hình ảnh, văn hóa, tiềm năng thế mạnh của tỉnh đến bạn bè thế giới.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Sở luôn tập trung lãnh đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên quan tâm, chăm lo đến quyền lợi, đời sống vật chất, tinh thần của từng cán bộ, công chức, viên chức. Tạo điều kiện cho các đoàn viên, thanh niên Sở tham gia các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện thể chất như: tham gia các giải thể thao do Đoàn khối các cơ quan tỉnh phát động, tổ chức thi nấu ăn, giao lưu văn nghệ, thể thao với Đoàn Thanh niên các sở, ban, ngành khác...

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ tới, BCH Đảng bộ Sở Ngoại vụ Vĩnh Phúc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ tập trung lãnh đạo cơ quan thực hiện một số nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất, tập trung lãnh đạo cơ quan tổ chức thực hiện và tham mưu tốt nhiệm vụ chính trị được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao với phương châm mở rộng quan hệ đối ngoại và đưa các mối quan hệ sẵn có ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế, hình ảnh của tỉnh Vĩnh Phúc đến với bạn bè quốc tế. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao nhân dân và công tác người VNONN; đa dạng hóa các hình thức thông tin đối ngoại và ngoại giao văn hóa; tích cực vận động và quản lý có hiệu quả nguồn viện trợ PCPNN, giá trị viện trợ trên địa bàn tỉnh.

Thứ hai, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Lãnh đạo thực hiện tốt đường lối, chủ trương chính sách, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là tuyên tuyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong lĩnh vực công tác đối ngoại đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan.

 Thứ ba, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Kiện toàn, ổn định tổ chức Đảng bộ sau đại hội, xây dựng quy chế làm việc BCH. Duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt, làm tốt công tác đánh giá, phân loại đảng viên hàng năm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của đảng. Quan tâm giáo dục, bồi dưỡng phát triển đảng viên mới. Củng cố đoàn kết nội bộ, tăng cường phối hợp giữa cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan và các tổ chức đoàn thể quần chúng. Lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Ngoại vụ đề ra. Xây dựng Đảng bộ hàng năm đạt Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Thứ tư, tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt việc thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn liền với thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên; đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi nguy cơ suy thoái về đạo đức chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên để nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng.

Thứ năm, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, quần chúng hoạt động có hiệu quả, hăng hái thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, đó là năm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cũng là năm cả nước tiến hành Đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ Sở Ngoại vụ quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, ra sức thi đua lập thành tích các sự kiện trên và chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII./.

 Khuất Văn Khanh
Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ

 

Các tin đã đưa ngày: