Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đấu tranh, bảo vệ nhân quyền

22/07/2021

Vấn đề nhân quyền và nghĩa vụ thực hiện nhân quyền là mối quan tâm chung của nhân loại, là một trong những vấn đề mang tính toàn cầu. Trong giai đoạn hiện nay, quyền con người đã trở thành vấn đề tư tưởng chính trị hàng đầu của cả cộng đồng quốc tế. Xác định công tác đấu tranh, bảo vệ nhân quyền là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Ngoại vụ Vĩnh Phúc luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đấu tranh, bảo vệ nhân quyền và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

 Dự án lắp chân giả Jaipur Foot do Công ty Spark Minda Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và tổ chức BMVSS, Ấn Độ

Về công tác thông tin, tuyên truyền đấu tranh bảo vệ nhân quyền, trong thời gian qua, Sở Ngoại vụ luôn quan tâm chú trọng tuyên truyền về nhân quyền, tích cực cung cấp thông tin chính thống về chính sách và những nỗ lực của Việt Nam và của tỉnh Vĩnh Phúc trong việc phát huy dân chủ, bảo đảm quyền con người, quyền tự do tôn giáo, những thành tựu của đất nước ta trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân; công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền và đấu tranh phản bác trên lĩnh vực quyền con người; vấn đề quyền con người trong quan hệ quốc tế và trách nhiệm thực hiện các cam kết quốc tế về quyền con người của Việt Nam… Các thông tin trên thường xuyên được tuyên truyền, cập nhật thông qua các tin, bài viết trên Bản tin Đối ngoại và Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử của của Sở.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở thường xuyên chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác cho mọi tầng lớp trước những âm mưu, hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, vấn đề Luật đơn vị hành chính - kinh tế, Luật An ninh mạng; triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về Luật tiếp cận thông tin, ban hành Kế hoạch triển khai Luật tiếp cận thông tin của Sở Ngoại vụ nhằm bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin công khai, minh bạch của cán bộ, công chức, viên chức và công dân. Thông qua các cuộc họp, Sở Ngoại vụ đã tuyên truyền tốt các Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, về chính sách phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; cơ chế quản lý, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; đồng thời đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật, quan điểm sai trái của các phần tử cơ hội chính trị, phản động tình hình trong nước, tình hình trên địa bàn tỉnh, nhất là những vấn đề nhạy cảm, mới nảy sinh được dư luận quan tâm; tích cực tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Vĩnh Phúc năng động và phát triển đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Với những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong những năm qua, đời sống của người dân đã được nâng lên rõ rệt, tuy nhiên một bộ phận người dân vẫn rất cần sự giúp đỡ từ nhiều nguồn từ các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp và các cá nhân. 

Từ khi thành lập Sở Ngoại vụ đến nay (tháng 5/2008), Sở Ngoại vụ đã tích cực vận động, thu hút nguồn vốn viện trợ bằng nhiều hình thức như: vận động trực tiếp, viết dự án kêu gọi viện trợ, tổ chức hội nghị gặp mặt các nhà tài trợ… Hàng năm, Sở Ngoại vụ tham mưu cho tỉnh vận động và tạo điều kiện cho các tổ chức PCPNN triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án phi chính phủ trên địa bàn toàn tỉnh. Trong giai đoạn từ 2010 đến năm 2020, mỗi năm có trên 10 tổ chức PCPNN hoạt động trên địa bàn tỉnh và  tiếp nhận từ 20 đến 30 chương trình, dự án PCPNN với tổng vốn mỗi năm đạt khoảng 2 triệu USD. Tổng giá trị viện trợ PCPNN giai đoạn này đạt gần 26 triệu USD.

Một số dự án tiêu biểu như: Dự án “Cải thiện điều kiện sống và làm việc cho nữ lao động nhập cư phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên” (gọi tắt là Dự án Phụ nữ) do tổ chức GRET tài trợ với tổng giá trị tài trợ trong giai đoạn từ 2014 đến năm 2020 là 130.000 Euro; hiện tỉnh đang phê duyệt Dự án Phụ nữ giai đoạn 03 (2020-2023) với nguồn ngân sách là 84.000 Euro để tiếp tục cải thiện năng lực cho nữ công nhân (khả năng tiếp cận công nghệ thông tin, thúc đẩy đối thoại giữa các bên liên quan, vận động chính sách hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm...); dự án xây dựng Quỹ tín dụng để hỗ trợ phụ nữ nghèo ở Trung tâm vì phụ nữ và phát triển cộng đồng huyện Tam Dương do tổ chức VNHELP (Mỹ) tài trợ; dự án Trung tâm Hy vọng Lập Thạch (huyện Lập Thạch) và Trung tâm Bảo trợ Sao Mai (huyện Tam Dương) do tổ chức PAMWF (Hàn Quốc) tài trợ hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 50 cháu mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh; dự án Hỗ trợ người cao tuổi thiệt thòi thông qua nhân rộng câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau ở các huyện trên địa bàn tỉnh của tổ chức HAI (Anh) với giá trị giải ngân là 44.000 USD; dự án “Xây dựng chuỗi giá trị rau bền vững cho hộ sản xuất nhỏ”  của tổ chức Rikolto International (Bỉ) với tổng giá trị giải ngân là 19.000 USD; dự án Hỗ trợ cho vay vốn mua bò sinh sản để phát triển kinh tế tại xã Trung Kiên huyện Yên Lạc của tổ chức KFHI (Hàn Quốc) với giá trị giải ngân là 9.000 USD; Chương trình lắp chân tay giả miễn phí do Công ty TNHH Linh kiện tự động Minda Việt Nam (Spark Minda) phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và Công ty Jaipur Foot (Ấn Độ) cho hơn 500 thương binh, bệnh binh, người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ, trong đó công ty Spark Minda tài trợ 700 triệu đồng và chương trình tặng xe lăn cho người khuyết tật do tổ chức Free Wheelchair Mission (Mỹ) tài trợ với với tổng giá trị là 11.000 USD… Có thể khẳng định, các dự án trên đã mang những ý nghĩa nhân văn lớn, góp phần cải thiện chất lượng sống và hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn cho những đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh. 

Bên cạnh việc tổ chức vận động các tổ chức PCPNN, hàng năm Sở Ngoại vụ cũng kêu gọi, khuyến khích các khoản viện trợ phi dự án, viện trợ nhân đạo khác từ các công ty, doanh nghiệp, cá nhân và các nhà tài trợ trên địa bàn tỉnh thực hiện các hoạt động nhân đạo và trách nhiệm xã hội chung tay giúp đỡ cho các đối tượng và lĩnh vực đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, Sở cũng tích cực tham gia các cuộc vận động ủng hộ người nghèo và công tác từ thiện xã hội khác do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát động; phát động phong trào ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 và Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 ...

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Sở Ngoại vụ sẽ tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền phổ biến sâu rộng quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền nhằm nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về quyền con người góp phần làm cho nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về tình hình dân chủ, nhân quyền của nước ta; đẩy mạnh công tác xúc tiến vận động viện trợ nhằm cải thiện đời sống của nhân dân; tranh thủ sự ủng hộ đấu tranh của cá nhân, tổ chức người nước ngoài trên địa bàn tỉnh; đồng thời nêu cao tinh thần cảnh giác và kiên quyết đấu tranh, phản bác, làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng để xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Nguyễn Thơm

 

Các tin đã đưa ngày: