V/v cập nhật, cung cấp danh sách người phát ngôn của Sở Ngoại vụ

15/10/2021

   Theo đề nghị của của Sở Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 1713/STTTT-TTBCXB ngày 01/10/2021 về việc cập nhật, cung cấp danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, Sở Ngoại vụ cung cấp danh sách như sau:

1. Ông Nguyễn Việt Hưng

- Chức vụ: Giám đốc Sở

- Số điện thoại: 0211.585.588 / 0912.161.262; Fax 0211.3616.559

- Email: hungnv@vinhphuc.gov.vn

2. Cán bộ được ủy quyền

- Ông Hoàng Văn Tuân

- Chức vụ: Chánh Văn phòng

- Số điện thoại:  0211.3717.889/0965.296.777; Fax 0211.3616.559

- Email: hoangtuansvn@gmail.com

Sở Ngoại vụ trân trọng thông báo để Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh biết./.

 

 

Các tin đã đưa ngày: