Sở Ngoại vụ Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021 (25/01/2021)

Ngày 19/01/2021, Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch số 21/ KH-SNgVvề việc Kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021, với một số nội dung như sau:

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG (23/12/2019)

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG (23/12/2019)

Mọi việc làm của tập thể Lãnh đạo và cán bộ, công chức Sở Ngoại vụ đều đảm bảo nguyên tắc và hướng tới phương châm:

Nguồn gốc và ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam (19/10/2018)

Ngày 9/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được ban hành, đánh dấu mốc son trong lịch sử lập pháp của Việt Nam.

Tuyên truyền phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thư 5, Quốc hội khoá XIV. (06/08/2018)

Tuyên truyền phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thư 5, Quốc hội khoá XIV.

Hưởng ứng cuộc thi "tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2018 do Bộ Tư pháp phát động. (25/06/2018)

Về việc hưởng ứng cuộc thi "tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2018 do Bộ Tư pháp phát động.

Tổ chức Cuộc thi trực Tuyến "Tìm hiểu Bộ luật hình sự năm 2015" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. (02/05/2018)

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực Tuyến "Tìm hiểu Bộ luật hình sự năm 2015" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Các tin đã đưa ngày: