ASEAN - 43 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

16/08/2011

10 quốc gia thành viên ASEAN đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập ASEAN. Tại Việt Nam cũng có nhiều hoạt động quan trọng để chào mừng 43 năm thành lập ASEAN và kỷ niệm 15 năm Ngày Việt Nam gia nhập ASEAN.

 

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thành lập vào ngày 08/8/1967 tại Bangkok, Thái Lan trên cơ sở Tuyên bố Bangkok với 5 thành viên ban đầu, với mục tiêu tăng cường hợp tác chính trị, an ninh, kinh tế và văn hóa - xã hội giữa các nước thành viên, tạo điều kiện hội nhập sâu hơn với khu vực và thế giới.

Hiện nay, ASEAN bao gồm 10 quốc gia ở Đông Nam Á gồm: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Brunei, Việt Nam, Lào, Myanmar và Campuchia. Tổng diện tích các nước ASEAN vào khoảng 4, 43 triệu km2, với dân số gần 592 triệu người. Tổng thu nhập quốc dân của các nước ASEAN năm 2009 đạt 1.492 tỷ USD. Hợp tác ASEAN ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu, bao gồm nhiều lĩnh vực từ chính trị - an ninh đến kinh tế thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường, khoa học - công nghệASEAN cũng đã thiết lập được quan hệ hợp tác nhiều mặt với các Đối tác trong và ngoài khu vực thông qua các tiến trình như: ASEAN+1 (hợp tác ASEAN với từng Đối tác); ASEAN+3 (Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc); Cấp cao Đông Á (3 nước Đ ông Bắc Á và ấn Độ, Australia, New Zealand); Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF).

Sau hơn 4 thập kỷ tồn tại và phát triển, ASEAN đã lớn mạnh trở thành một thực thể chính trị - kinh tế gắn kết, có vai trò quan trọng đống góp cho hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và là đối tác không thể thiếu của các nước và các tổ chức lớn trên thế giới. Trên nền tảng đó, ASEAN đã nhất trí đẩy mạnh hợp tác và tăng cường liên kết nhằm hướng tới xây dựng một Cộng đồng ASEAN vững mạnh dựa trên ba trụ cột: Chính trí - An ninh, Kinh tế và Văn hóa - Xã hội vào năm 2015.

Việt Nam - thành viên tích cực trong ASEAN

Ngày 28/7/1995, tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 28 (AMM28) tại Brunei, Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN. Từ đó, đến nay, Việt Nam đã nhanh chóng hội nhập, tham gia sâu rộng vào tất cả các lĩnh vực hợp tác của ASEAN và có những đóng góp tích cực trong việc duy trì đoàn kết nội khối, tăng cường hợp tác bên ngoài, góp phần không nhỏ vào sự phát triển và thành công của ASEAN. Việt Nam đã đóng vai trò tich cực trong việc thúc đẩy kết nạp các nước Lào, Myanmar và Campuchia vào ASEAN, hòan tất ý tưởng về một ASEAN bao gồm toàn bộ 10 quốc gia Đ ông Nam Á, mở ra giai đoạn hợp tác, hữu nghị cùng phát triển ở khu vực.

Tháng 12/1998, Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 6 tại Hà Nội, chỉ 3 năm sau khi gia nhập và trong bối cảnh khu vực đang trong cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính nghiêm trọng. Với việc thông qua Chương trình Hành động Hà Nội (HPA), Cấp cao ASEAN 6 đã góp phần quan trọng nhằm tăng cường đoàn kết, hợp tác trong ASEAN, định hướng cho sự phát triển của Hiệp hội trong những năm kế tiếp để thực hiện Tầm nhìn 2020.

Từ tháng 7/2000 đến tháng 7/2001, Việt Nam đã hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ủy ban Thường trực ASEAN (ASC) khóa 34 và ARF, chủ trì tổ chức thành công các hội nghị liên quan. Các lĩnh vực hợp tác trong ASEAN đã được tăng cường qua việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình Hành động Hà Nội, thông qua Tuyên bố Hà Nội về thu hẹp khoảng cách phát triển, triển khai sáng kiến liên kết ASEAN (IAI) nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển, hỗ trợ thành viên mới hội nhập khu vực. Việt Nam đã tổ chức thành công một loạt các hoạt động quan trọng của ASEAN trong lĩnh vực hợp tác kinh tế - chuyên ngành. Ngoài ra, Việt Nam cũng tham gia vào hàng trăm chương trình, dự án hợp tác trên các lĩnh vực khác nhau trong ASEAN, đồng thời chủ động để xuất, chủ trì nhiều sự án hợp tác đa phương của khu vực. Việt Nam đã chủ động, tích cực tham gia ngay từ đầu vào quá trình hình thành ý tưởng, sau đó là soạn thảo và ký kết Hiến chương ASEAN. Việt Nam là một trong 5 nước đầu tiên phê chuẩn Hiến chương và tích cực vào việc triển khai Hiến chương và các chương trình /kế hoạch trong Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Bên cạnh việc tăng cường thúc đẩy hợp tác và liên kết nội khối, Việt Nam còn tham gia thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN với các nước đối tác bên ngòai. Với tư cách là nước điều phối quan hệ đối thoại giữa ASEAN với nhiều đối tác quan trọng như: Nhật Bản, Nga, Mỹ, Australia, Canada và hiện tại là Trung Quốc, Việt Nam đã phát huy vai trò là cầu nối tích cực tăng cường quan hệ giữa ASEAN với các đối tác này. Đồng thời, Việt Nam cũng có nhiều đóng góp nhằm giữ vững vai trò chủ đạo của ASEAN tại các tiến trình hợp tác khu vực như: ASEAN+1, ASEAN+3, Hội nghị cấp cao Đ ông Á (EAS), qua đó, góp phần đề cao vai trò, vị thế quốc tế của Hiệp hội.

Nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2010 của Việt Nam

Việt Nam bắt đầu đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN từ 1/1/2010 đến hết 31/12/2010. Trong năm Chủ tịch ASEAN, Việt Nam chủ trì và đăng cai tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN 16 và ASEAN 17, các Hội nghị Cấp Bộ trưởng như Hội đồng Điều phối và các Hội đồng Cộng đồng ASEAN, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và nhiều hoạt động quan trọng khác. Trên cương vị Chủ tịch, Việt Nam có nhiệm vụ đề xuất, định hướng các chính sách hợp tác giữa ASEAN trong cả năm, đồng thời chủ trì các diễn đàn hợp tác giữa ASEAN với các Đối tác ASEAN+3, Cấp cao Đ ông Á, Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF).

Việt Nam cũng sẽ đóng vai trò đại diện cho ASEAN tại một số diễn đàn khu vực và quốc tế. Bên cạnh đó, trong năm 2010, tại Việt Nam cũng diễn ra một số hoạt động quan trọng không thuộc chức năng Chủ tịch ASEAN nhưng đến phiên Việt Nam đăng cai tổ chức như: Đ ại hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA), các Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Lao động ASEAN.

Việt Nam tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASEAN vào thời điểm quan trọng khi ASEAN đang chuyển mình mạnh mẽ sang giai đoạn phát triển mới, hướng tới hình thành Cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Trong nửa nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN, Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao ASEAN 16 và Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị liên quan, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Trong nửa năm còn lại, Việt Nam đang tập trung mọi nỗ lực và nguồn lực để hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2010, góp phần cụ thể hóa các mục tiêu của Cộng đồng ASEAN, qua đó góp phần nâng cao vai trò và vị thế quốc tế của Việt Nam, đề cao hình ảnh một nước Việt Nam đổi mới và năng động, có đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển.

Các tin đã đưa ngày: