Cục ngoại vụ tổ chức Hội nghị cập nhật kiến thức đối ngoại cho cán bộ ngoại vụ địa phương

28/12/2021

Ngày 28/12, Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao chủ trì tổ chức Hội nghị “Cập nhật kiến thức và nghiệp vụ đối ngoại dành cho công chức, viên chức ngoại vụ địa phương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” bằng hình thức trực tuyến.  Tham gia Hội nghị có khoảng hơn 200 học viên từ Sở Ngoại vụ các tỉnh, thành phố và nhiều cán bộ cấp huyện phụ trách công tác đối ngoại. Tại điểm cầu Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc, có đồng chí Nguyễn Việt Hưng - Giám đốc Sở và các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Sở cùng tham gia Hội nghị.

Đ/c Nguyễn Việt Hưng - Giám đốc Sở chủ trì tại điểm cầu Sở Ngoại vụ 

Tại Hội nghị, công chức, viên chức ngoại vụ địa phương đã được các diễn giả thuộc Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan phân tích, trao đổi về 05 chuyên đề: Tình hình thế giới, khu vực và chính sách đối ngoại của Việt Nam; Kỹ năng lễ tân cơ bản trong đón, tiếp khách nước ngoài; Công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; Công tác quản lý biên giới; Công tác thi đua khen thưởng.

Hội nghị “Cập nhật kiến thức và nghiệp vụ đối ngoại dành cho công chức, viên chức ngoại vụ địa phương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” do Cục Ngoại vụ tổ chức nhằm triển khai Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngoại vụ địa phương giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; qua đó, trang bị cho các cán bộ, công chức, viên chức ngoại vụ địa phương những kiến thức, thông tin hữu ích về tình hình thế giới và khu vực; triển vọng, rủi ro đối với kinh tế thế giới năm 2022, các thời cơ và thách thức đối với Việt Nam trong thời gian tới; bồi dưỡng những nghiệp vụ cần thiết để nâng cao kỹ năng, năng lực của cán bộ ngoại vụ địa phương trong triển khai các nhiệm vụ của công tác đối ngoại.

Thanh Tú 

 

 

Các tin đã đưa ngày: