Ngày 2/9 dấu ấn lịch sử

01/09/2011

Ôi Việt Nam anh dũng những đoàn quân; Vượt lên bão táp đã trăm lần; Mang cả bốn ngàn năm vào trận thắng; Cho Việt Nam tươi sáng mãi những mùa xuân;

Quảng trường Ba Đình ngày 2-9-1945 (ảnh: internet)

Sau bao nhiêu máu đã đổ, bao nhiêu phen vùng dậy quật cường, khát vọng độc lập dân tộc đã trở thành hiện thực trên sắc thắm cờ đỏ sao vàng Cách mạng Tháng Tám. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên của thế giới ra đời. Cuộc khai sinh vĩ đại ấy làm tươi mới cả hồn cây, ngọn cỏ!
Ngày 2/9/1945, giữa Thủ đô Hà Nội mới giải phóng, trên lễ đài lớn tại quảng trường Ba Đình lịch sử, trước cuộc mít tinh của đông đảo nhân dân, bao gồm hàng trăm ngàn đồng bào Hà Nội và cả nước đổ về hội tụ, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời, đã trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập bất hủ, tuyên bố với quốc dân đồng bào cả nước và toàn thể nhân loại trên thế giới, bắt đầu từ nay nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà chính thức ra đời. Tuyên ngôn nhấn mạnh: “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều có quyền bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do... Một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập... Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật, đã trở thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy”.
Thắng lợi rực rỡ của Cách mạng Tháng Tám, một lúc khiến Pháp bại, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị... giành quyền làm chủ đất nước về tay nhân dân. Vinh quang ấy thuộc về toàn thể nhân dân, thuộc về Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Lịch sử luôn luôn khắc ghi điều đó.
Cuộc khai sinh của chế độ mới làm khai thông sức mạnh tiềm tàng của bốn nghìn năm lịch sử dân tộc, mở ra dòng chảy mạnh mẽ của những giá trị mới. Sự kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại đã làm cho dân tộc Việt Nam mang một tầm vóc mới, sức mạnh mới, đạp bằng mọi khó khăn, thử thách, làm nên những chiến thắng vĩ đại trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm và vững bước tiến lên xây dựng CNXH.
Đi theo ngọn cờ Chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, với niềm tin được soi sáng từ truyền thống lịch sử, nhất định chúng ta sẽ sớm thành công trong việc đưa đất nước tiến lên trên con đường đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Tuyên ngôn độc lập bất hủ 2-9-1945 đã mở ra một kỷ nguyên mới, lần đầu tiên người dân Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu, tự hào mình đã trở thành công dân của một nước tự do và độc lập. Cũng với Tuyên ngôn 2-9, nhiều dân tộc bị áp bức trên thế giới đã nhìn thấy con đường mà mình, dân tộc mình có thể lựa chọn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Và cũng bắt đầu từ đây, người dân Việt Nam khởi dựng một cuộc sống mới. Phấn khởi và tự hào, tất cả mọi công dân Việt Nam bắt tay vào sự nghiệp đấu tranh đầy gian khổ hy sinh, mang của cải và cả xương máu của mình, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc.
66 năm qua là cả một quá trình phấn đấu hy sinh không gì so sánh nổi của cả dân tộc để bảo vệ và xây dựng nên tổ quốc Việt Nam hôm nay.
Ngày nay đất nước ta đã lớn mạnh hơn gấp nhiều lần; Việt Nam đã trở thành một quốc gia có uy tín trên trường quốc tế. Kỷ niệm 66 năm ngày Quốc khánh 2-9, mỗi người Việt Nam dù đang ở bất kỳ nơi đâu ngay trong lòng đất mẹ hay ở xa Tổ quốc, cũng không khỏi xúc động bồi hồi.
Khi xuôi dòng lịch sử, nhớ lại khí thế hào hùng, sôi sục và náo nức của những ngày đầu cách mạng, đặc biệt là mốc son chói lọi ngày Quốc khánh 2-9-1945, trong tâm khảm của  mỗi người dân Việt Nam lại sống dậy , giọng nói ấm áp của Người, khi đọc Tuyên ngôn 2-9, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
“Giá trị mà người ta đi tìm cho chính bản thân mới quan trọng. Cộng hưởng những giá trị ấy làm nên sức mạnh quốc gia”. Sức mạnh ấy có được vì ai ra trận cũng biết rằng, ngày mai đất nước hoà bình, chính họ hay con cháu có “quyền bình đẳng, quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc” như tạo hoá đã dành cho. Hàng triệu người đổ máu vì niềm tin như thế. Đó cũng là một nguồn sức mạnh làm nên Việt Nam 66 năm trước.
66 năm qua, “quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do” là những gía trị mà dân tộc ta đã và đang không ngừng theo đuổi. Những giá trị mang tính nhân loại, nhân văn ấy  đã được đánh đổi bằng sự hy sinh tuổi trẻ, hạnh phúc và sinh mệnh của hàng triệu triệu người con ưu tú. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã đứng lên chống lại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ để giành lại độc lập. Thắm đượm lời Tuyên ngôn độc lập sau 36 năm đất nước thống nhất, 25 năm xây dựng nền kinh tế mới, Đảng và nhà nước ta xây dựng một đất nước của dân, do dân và vì dân; nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, ai cũng được tới trường. Việt Nam đã xác lập được một vị thế không nhỏ trong khu vực, đã dần được bạn bè quốc tế xem trọng. Những ngày này, lá cờ Tổ quốc đỏ rực rợp khắp các ngả đường, hàng triệu triệu người dân từ mọi miền Tổ quốc lại quy tụ về Quảng trường Ba Đình lịch sử viếng thăm Lăng Bác, kỷ niệm ngày Tết Độc lập.
Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem hết tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững độc lập dân tộc, thực hiện mục tiêu cao đẹp “Dân giàu, nước mạng, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Các tin đã đưa ngày: