Sở Ngoại vụ tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021

22/10/2021

Chiều 22/10 tại Hội trường tầng 1, Sở Ngoại vụ Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng, trung tâm cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Ngoại vụ.

Toàn cảnh Hội nghị 

Tại Hội nghị, các đồng chí Trưởng, phó phòng đại diện các phòng chuyên môn của Sở đã triển khai một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan trong lĩnh vực chuyên môn và các văn bản quy định của Trung ương và của tỉnh liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19, như: Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời “ Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” của Chính phủ; Quyết định số 2875/QĐ-UBND, ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để “ Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; một số Quy định của pháp luật về xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19; Luật Thoả thuận quốc tế và các nghị định của Chính phủ quy định chi tiết; Nghị định 86/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 25/9/2021, về quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật.

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là khâu đầu tiên, khâu then chốt để đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào đời sống. Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là hội nghị được Sở Ngoại vụ tổ chức hàng năm nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức nắm bắt rõ hơn về các quy định pháp luật trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động đối ngoại từ đó nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng thời, hướng dẫn các đơn vị trên địa bàn thực hiện đúng quy định của pháp luật trong triển khai các hoạt động đối ngoại.

Tin, ảnh: Thanh Tú 

 

Các tin đã đưa ngày: