Bảo hộ công dân Vĩnh Phúc và Việt Nam tại Ukraine

16/03/2022

Trước tình hình chiến sự tại Ukraine có những diễn biến căng thẳng, Sở Ngoại vụ đã phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình kết nối phỏng vấn ông Nguyễn Như Lân - Tham tán Đại sứ Việt Nam tại Ukraine và ông Khuất Văn Khanh - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ chia sẻ tình hình người Việt Nam nói chung, người Vĩnh Phúc tại Ukraine nói riêng và công tác bảo hộ công dân của Đảng, Nhà nước ta.

Xin mời quý vị theo dõi tại link: 

https://www.facebook.com/ngoaivuvp/videos/1131185071011018

Các tin đã đưa ngày: