Sở Ngoại vụ Vĩnh Phúc tổ chức Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011

01/09/2011

Ngày 7/7/2011, Sở Ngoại vụ Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011.

Đồng chí Đào Xuân Hiền - Giám đốc Sở Ngoại vụ phát biểu tổng kết Hội nghị
Trong 6 tháng đầu năm 2011, Sở Ngoại vụ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó Sở đã làm tốt công tác tổng hợp, tham mưu, đề xuất với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh thực hiện các hoạt động đối ngoại, quản lý hoạt động có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh; Thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác quốc tế với một số địa phương của nước  CHDCND Lào như: Luông Nậm Thà, U Đôm Xay, Phông Xa Lỳ, Luông Pha Băng và tỉnh Chungcheongbuk (Hàn Quốc); Tăng cường quảng bá rộng rãi hình ảnh của tỉnh đến với bạn bè trong và ngoài nước; Tích cực kêu gọi Việt kiều tham gia đầu tư phát triển kinh tế, xây dựng quê hương và tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, giúp đỡ người nghèo trên địa bàn tỉnh; Tăng cường thu hút các nguồn vốn phi chính phủ nước ngoài với tổng giá trị viện trợ 6 tháng đạt khoảng 1,1 triệu USD.
Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Sở đã triển khai kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2011 với nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục Tham mưu với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Trọng tâm là quản lý, đón tiếp các Đoàn ra, Đoàn vào, tổ chức Hội nghị, Hội thảo có sự tham gia của người nước ngoài; Tiếp tục triển khai các chương trình hợp tác với tỉnh Chungcheongbuk-do (Hàn Quốc) và duy trì quan hệ hợp tác hữu nghị với các tỉnh Bắc Lào; Mở rộng quan hệ hợp tác với một số Đại sứ quán các nước tại Hà Nội: Liên Bang Nga, Cộng hòa Séc... Tiếp tục triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; Tiếp tục tăng cường các hoạt động xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ./.

Các tin đã đưa ngày: