Thêm 11 dự án đầu tư vào huyện Bình Xuyên

30/11/2018

Với vị trí địa lý thuận lợi, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại cùng sự vận dụng linh hoạt cơ chế, chính sách ưu đãi của tỉnh, Bình Xuyên đang là địa phương dẫn đầu tỉnh về thu hút đầu tư. Hiện toàn huyện có 7 khu công nghiệp với quy mô gần 1.900 ha bao gồm: Bình Xuyên, Bình Xuyên II, Bá Thiện, Bá Thiện II, Thăng Long Vĩnh Phúc, Sơn Lôi và Nam Bình Xuyên. Tính đến hết tháng 10/2018, Bình Xuyên có thêm 11 dự án, trong đó 8 dự án FDI đăng ký kinh doanh mới với tổng vốn đầu tư 26,3 triệu USD; 3 dự án DDI đăng kí mới với số vốn đầu tư 144 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, huyện có 149 dự án với tổng số vốn đăng ký trên 2 tỷ USD và 31 dự án DDI với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 2.600 tỷ đồng. 10 tháng năm 2018, toàn huyện thành lập mới 61 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp dân doanh lên 1.188. Các doanh nghiệp đi vào hoạt động đã giải quyết việc làm cho gần 35.000 lao động.

Tuy nhiên, việc phát triển một số khu công nghiệp ở Bình Xuyên vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, mở rộng quỹ đất sạch, hoàn thiện xây dựng kết cấu hạ tầng. Nguyên nhân chủ yếu do người dân chưa đồng ý với mức giá bồi thường của Nhà nước. 

Để nâng tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp lên 70-85% vào năm 2020, huyện Bình Xuyên đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác giải phóng mặt, thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp sạch, cơ khí đầu tư vào các khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc, Sơn Lôi và Nam Bình Xuyên. Cùng với đó, tăng cường đối thoại tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển; chú trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề.

Gia Hân (Vinhphuc.gov.vn)

 

Các tin đã đưa ngày: