Các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thu hút thêm 52 dự án đầu tư mới

05/12/2018

Nhờ tích cực thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư tại các thị trường có tiềm năng, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động đầu tư – kinh doanh hiệu quả, 11 tháng năm 2018, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thu hút được thêm 44 dự án FDI và 8 dự án DDI .

Đến nay, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các khu công nghiệp là 283 dự án, gồm 51 dự án DDI với tổng vốn đầu tư trên 14.221 tỷ đồng và 232 dự án FDI với tổng vốn đầu tư hơn 3 tỷ USD. Tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tương đối ổn định, tiếp tục gia tăng doanh thu, giá trị kim ngạch xuất khẩu và giải quyết việc làm cho nhiều lao động trong tỉnh.

Lưu Nhung (Baovinhphuc.com.vn)

Các tin đã đưa ngày: