Kỷ niệm 70 năm Ngày nhân quyền thế giới (1948-2018): Vĩnh Phúc thực hiện tốt công tác đấu tranh, bảo vệ nhân quyền

14/12/2018

Ngày 10/12/1948, tại Thủ đô Pari của nước Cộng hòa Pháp, Đại hội đồng Liên Hợp quốc (LHQ) đã chính thức thông qua Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền (Tuyên ngôn nhân quyền). 70 năm qua, Bản Tuyên ngôn có ý nghĩa nhân văn cao cả vẫn còn nguyên giá trị, đã và đang là mục tiêu phấn đấu của toàn thể nhân loại.
 
Bản Tuyên ngôn lịch sử mang tính quốc tế rộng lớn đã được Ủy ban Nhân quyền tiến hành dự thảo từ năm 1946, sau khi kết thúc Chiến tranh thế giới lần thứ II chưa đầy một năm. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của Tuyên ngôn với mục đích kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng đoàn kết, có trách nhiệm bảo vệ hòa bình nhân loại. Trên cơ sở Tuyên ngôn này, LHQ tiếp tục thông qua hai Công ước quốc tế vào ngày 16/12/1966 nhằm bảo vệ các quyền cơ bản của con người trên toàn thế giới cũng như thiết lập các cơ chế giám sát các quốc gia thành viên trong thực thi Công ước. Qua quá trình phát triển, các văn bản pháp lý quốc tế về nhân quyền đã ra đời, đánh dấu về nhận thức và sự tiến bộ trong lĩnh vực nhân quyền.
Ngay từ khi mới thành lập nước, ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ ta trịnh trọng tuyên bố trước toàn thể quốc dân đồng bào và bạn bè quốc tế rằng: "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc". Lời nói bất hủ, mở đầu cho Tuyên ngôn độc lập không chỉ là tư tưởng lớn về độc lập, tự do của dân tộc, mà còn là tư tưởng cơ bản về quyền con người của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng, Nhà nước ta. Và tư tưởng ấy vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay. Trong những năm qua, nước ta đã có nhiều thành tựu lớn trong công tác đấu tranh, bảo vệ quyền con người được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Nhìn lại những thành tựu quan trọng của Việt Nam trên lĩnh vực nhân quyền, có thể khẳng định, ở nước ta hiện nay các quyền của con người được phát huy và bảo đảm vững chắc bởi các thể chế Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân. Một trong những bước phát triển lớn nhất là những quy định về quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp năm 2013 với 36 điều (từ Điều 14 đến Điều 49). Nội dung của các điều luật này đã nêu được hầu hết các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa được ghi nhận trong Luật Nhân quyền quốc tế. Đồng thời, Quốc hội thông qua nhiều bộ luật và các luật, trong đó có những bộ luật lớn trực tiếp bảo đảm các quyền con người như Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Lao động, Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Trẻ em, Luật Tín ngưỡng tôn giáo...
Đối với tỉnh Vĩnh Phúc, xác định công tác đấu tranh, bảo vệ nhân quyền là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành, các cấp trong tỉnh luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt và đạt được nhiều kết quả quan trọng, cụ thể như:
Về công tác triển khai thực hiện chính sách pháp luật về đảm bảo quyền con người, Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản điều chỉnh chính sách hỗ trợ nông dân sản xuất, kinh doanh; triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu, cụm kinh tế, làng nghề, đường giao thông; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, hỗ trợ vùng đặc biệt khó khăn; thực hiện các chính sách tôn giáo, dân tộc thiểu số; tiếp tục thực hiện quy định tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Triển khai các kế hoạch, phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động chính trị, văn hoá, xã hội, hoạt động của các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh; tham mưu cho chính quyền các cấp và các cơ quan chức năng tổ chức tốt công tác tiếp công dân; mở các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo chính quyền với quần chúng nhân dân để tháo gỡ nhiều nội dung khiếu kiện phức tạp liên quan đến đất đai, chính sách an sinh xã hội… Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời, phòng ngừa đình công, lãn công; Ban Chỉ đạo giải quyết đình công của tỉnh tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm Luật lao động, góp phần phòng ngừa ngăn chặn các cuộc đình công, lãn công có thể xảy ra.
 Về thực hiện và đảm bảo quyền con người trên các lĩnh vực, năm 2018, cấp uỷ, chính quyền các cấp đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể phối hợp với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh thăm hỏi, động viên và tặng 64.072 suất quà cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam trị giá 32.755.205.000 đồng. Về giải quyết khiếu kiện, đình công, tranh chấp đất đai có liên quan đến tôn giáo, các ngành chức năng đã chủ động triển khai công tác phối hợp tham mưu giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh tại các địa bàn có tranh chấp khiếu kiện áp dụng các chế độ chính sách; xử lý các vi phạm; đề nghị thi hành án dân sự; bảo vệ môi trường, tài nguyên; kịp thời phát hiện tháo gỡ khó khăn trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng tại địa phương. Các ngành, chức năng đã phối hợp tham mưu giải quyết, chủ động nắm bắt tình hình trên địa bàn tỉnh. Trong công tác đặc xá tha tù: Trong năm 2018, các ngành trong khối nội chính đã xét duyệt và đề nghị đặc xá cho 08 phạm nhân, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho 63 nạn nhân trong dịp Tết nguyên đán, ngày Giải phóng miền Nam 30/4, Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và Quốc khánh 2/9.
Về kết quả công tác tuyên truyền đấu tranh đối ngoại, năm 2018, Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh thường xuyên chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác cho mọi tầng lớp trước những âm mưu, hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, vấn đề Luật đơn vị hành chính – kinh tế, Luật An ninh mạng. Duy trì và nâng cao chất lượng các cuộc giao ban báo chí; đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật, quan điểm sai trái của các phần tử cơ hội chính trị, phản động tình hình trong nước, tình hình trên địa bàn tỉnh, nhất là những vấn đề nhạy cảm, mới nảy sinh được dư luận quan tâm; tích cực tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Vĩnh Phúc năng động và phát triển đến bạn bè trong nước và quốc tế. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến đông đảo cán bộ và nhân dân, trong đó chú trọng tuyên truyền đối với đồng bào vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; phổ biến rộng rãi các công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết về quyền con người.
Về công tác đấu tranh với hoạt động chống phá ta về dân chủ, nhân quyền của một số đối tượng chống đối tại địa phương, Công an tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt địa bàn; quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ; bảo vệ an toàn an ninh trật tự. Bên cạnh đó, các cơ quan, ban, ngành, địa phương đã tập trung lực lượng nắm bắt tình hình, tham mưu giải quyết các vụ việc liên quan đến chính sách xã hội, tôn giáo, dân tộc, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương, không để phần tử xấu lợi dụng.
Có thể khẳng định, thời gian qua, công tác đấu tranh, bảo vệ nhân quyền trên phạm vi cả nước nói chung và tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, thể hiện bản chất tốt đẹp của xã hội xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đây cũng là những minh chứng sắc bén để phản bác lại sự xuyên tạc, vu khống của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề nhân quyền để thực hiện ý đồ chống phá. Trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền cần tiếp tục quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện thật tốt công tác nhân quyền; nâng cao nhận thức của nội bộ và nhân dân, hết sức đề cao cảnh giác và kiên quyết đấu tranh, phản bác, làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng để xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước ta./.
Vũ Chí Giang
Tỉnh ủy viên,
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh,
Trưởng Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh

 

 

Các tin đã đưa ngày: