Vĩnh Phúc: Hội nghị tập huấn, phổ biến Chỉ thị 25-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030

26/06/2019

Thực hiện Kế hoạch số 109-KH/TU ngày 17/10/2018 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030, được sự ủy quyền của UBND tỉnh, ngày 26/6 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Ngoại vụ đã chủ trì tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến Chỉ thị 25-CT/TW của Ban Bí thư cho hơn 100 đồng chí là lãnh đạo, cán bộ của các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể trong tỉnh. Tham dự Hội nghị có Tiến sỹ Lê Hải Bình – Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao - giảng viên và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Sơn – Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ cho biết: Chỉ thị số 25 ra đời nhằm đề ra những mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho hoạt động đối ngoại đa phương trong hơn 10 năm tới trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, xã hội, môi trường, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn hóa... Trong xu hướng toàn cầu hóa hiện nay, đối ngoại đa phương ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao vị thế của đất nước, tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị với bạn bè quốc tế, góp phần huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển kinh tế. Thông qua Hội nghị lần này, các đồng chí lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác đối ngoại tại các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh sẽ được trang bị thêm nhiều kiến thức về đối ngoại đa phương để từ đó tham mưu giúp tỉnh triển khai có hiệu quả các hoạt động đối ngoại nói chung và đối ngoại đa phương nói riêng trong thời gian tới.

Tiến sỹ Lê Hải Bình – Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao trao đổi thông tin tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Tiến sỹ Lê Hải Bình đã chia sẻ ba nội dung chính về đối ngoại đa phương Việt Nam qua hơn 70 năm; yêu cầu cấp thiết đẩy mạnh và nâng cao đối ngoại đa phương; chủ trương lớn về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030.

Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã đưa ra nhiều quan điểm, ý kiến về công tác đối ngoại đa phương Việt Nam, đồng thời trao đổi những khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai Chỉ thị, mở rộng hợp tác, hội nhập quốc tế của địa phương.

Thực hiện: Ngọc Vân

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: