Đảng ủy Sở Ngoại vụ tổ chức Hội nghị quán triệt Chị thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

23/10/2019

Chiều ngày 22/10/2019, Đảng ủy Sở Ngoại vụ tổ chức Hội nghị quán triệt Chị thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tới toàn thể đảng viên, công chức, viên chức Sở Ngoại vụ.

Tại Hội nghị, toàn thể đảng viên, công chức, viên chức đã được đồng chí đồng chí Khuất Văn Khanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ quán triệt, thống nhất quan điểm, chủ trương, nguyên tắc, quy định của Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; quán triệt triển khai thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chạy chức, chạy quyền. Đồng thời thông qua Kế hoạch của Đảng ủy Sở Ngoại vụ về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; thông qua các Quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ công tác Đại hội Đảng bộ Sở Ngoại vụ.

 Đồng chí Khuất Văn Khanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ triển khai quán triệtChỉ thị số 35-CTTW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Sơn, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ đã giới thiệu những điểm mới của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 đã được Quốc hội thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2019; Kế hoạch thực hiện chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 2/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Đồng chí Nguyễn Viết Sơn - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ giới thiệu những điểm mới trong Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018

Trước đó, Đảng ủy Sở Ngoại vụ đã tổ chức lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Kim Nhạn, Thường trực Đảng ủy, Phó Chánh Thanh tra Sở.

Đồng chí Khuất Văn Khanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Ngoại trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đồng chí Nguyễn Kim Nhạn

Tin, ảnh: Nam Dương

Các tin đã đưa ngày: