Thông báo phối hợp giải quyết công việc trong thời gian cách ly theo Chỉ thị 16/CT-TTg

06/04/2020

Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện 01/CĐ-CTUBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; nhằm đảm bảo việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh trong thời gian cách ly từ 01/4/2020 đến hết 15/4/2020, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp giải quyết công việc trong thời gian cách ly theo Chỉ thị 16/CT-TTg. Nội dung cụ thể có văn bản kèm theo.

Các tin đã đưa ngày: