Hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19

07/04/2020

Hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; và hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với người bệnh, người cao tuổi; sử dụng công nghệ đọc tự động được chuyển thể từ bản text để các cơ quan, đơn vị thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn tuyên truyền, đăng tải trên các trang thông tin điện tử, hoặc trong tình huống cơ quan, đơn vị, địa phương chưa có người đọc.

Các tin đã đưa ngày: