Đảng ủy Sở Ngoại vụ chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2023

24/04/2020

Thực hiện Kế hoạch số 66-KH/ĐUK ngày 25/7/2019 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc và Kế hoạch số 51-KH/ĐU của Đảng ủy Sở Ngoại vụ ngày 21/10/2019 V/v Triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, từ ngày 20/3/2020 đến ngày 24/4/2020, Đảng ủy Sở Ngoại vụ đã tập trung chỉ đạo tổ chức thành công 5/5 Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2023.

Tại Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua báo cáo chính trị của chi bộ, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2023, báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ nhiệm kỳ 2017 -2020. Các báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2023. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm Đại hội đã tiến hành bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023 . Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư và tập thể đảng viên, công chức, viên chức Sở Ngoại vụ khẳng định sẽ phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau khi hoàn thành tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc, dự kiến Đại hội Đảng bộ Sở Ngoại vụ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ tiến hành tổ chức vào tháng 5/2020.

Sau đây là một số hình ảnh Đại hội các Chi bộ:

Đại hội Chi bộ Văn phòng

Đại hội Chi bộ Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài

Đại hội Chi bộ Hợp tác quốc tế - Thanh tra

Đại hội Chi bộ Đơn vị sự nghiệp

Đại hội Chi bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: