Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

15/10/2020

Trong ngày làm việc thứ nhất phiên chính thức, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 50 đồng chí (Danh sách xếp theo thứ tự: A, B, C....)

1.

Đồng chí PHẠM HOÀNG ANH

2.

Đồng chí NGUYỄN VĂN BẮC

3.

Đồng chí NGUYỄN NGỌC BÌNH

4.

Đồng chí TRẦN VIỆT CƯỜNG

5.

Đồng chí LƯU VĂN DŨNG

6.

Đồng chí PHÙNG QUANG DŨNG

7.

Đồng chí NGUYỄN VĂN ĐỘ

8.

Đồng chí VŨ CHÍ GIANG

9.

Đồng chí NGUYỄN THỊ THU HÀ

10.

Đồng chí NGUYỄN THANH HẢI

11.

Đồng chí NGUYỄN THẾ HẢI

12.

Đồng chí NGUYỄN TRUNG HẢI

13.

Đồng chí TRẦN THANH HẢI

14.

Đồng chí BÙI THỊ THU HẰNG

15.

Đồng chí LÊ TẤT HIẾU

16.

Đồng chí NGUYỄN KHẮC HIẾU

17.

Đồng chí NGUYỄN BÁ HUY

18.

Đồng chí PHAN THẾ HUY

19.

Đồng chí NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

20.

Đồng chí NGUYỄN VĂN HUYẾN

21.

Đồng chí NGUYỄN TUẤN KHANH

22.

Đồng chí ĐINH NGỌC KHOA

23.

Đồng chí NGUYỄN VĂN KHƯỚC

24.

Đồng chí LÊ VĂN KIÊN

25.

Đồng chí HOÀNG THỊ THÚY LAN

26.

Đồng chí LƯƠNG VĂN LONG

27.

Đồng chí NGUYỄN VĂN MẠNH

28.

Đồng chí LƯƠNG ĐỨC MINH

29.

Đồng chí ĐINH VĂN MƯỜI

30.

Đồng chí PHÙNG THỊ KIM NGA

31.

Đồng chí PHẠM QUANG NGUYÊN

32.

Đồng chí HÀ ĐÌNH NHÃ

33.

Đồng chí NGUYỄN HỒNG NHUNG

34.

Đồng chí PHẠM THỊ HỒNG NHUNG

35.

Đồng chí NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG

36.

Đồng chí NGUYỄN THANH QUANG

37.

Đồng chí NGUYỄN XUÂN QUANG

38.

Đồng chí NGUYỄN PHÚ SƠN

39.

Đồng chí LÊ DUY THÀNH

40.

Đồng chí NGUYỄN MẠNH THẮNG

41.

Đồng chí TRỊNH THỊ THOA

42.

Đồng chí HÀ QUANG TIẾN

43.

Đồng chí NGUYỄN MINH TRUNG

44.

Đồng chí NGÔ CHÍ TUỆ

45.

Đồng chí NGUYỄN THANH TÙNG

46.

Đồng chí NGUYỄN THANH TÙNG

47.

Đồng chí LẠI HỮU TUYỂN

48.

Đồng chí VŨ VIỆT VĂN

49.

Đồng chí HOÀNG THỊ THÚY VÂN

50.

Đồng chí BÙI HUY VĨNH

Theo Vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: