Số kí hiệu ND 67/CP
Trích yếu BAN HÀNH "QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN, BÁO CHÍ CỦA PHÒNG VIÊN NƯỚC NGOÀI, CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM"
Loại văn bản
Ngày ban hành 30/10/1996
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm Không có file đính kèm