Số kí hiệu 24/2010/NĐ-CP
Trích yếu Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Loại văn bản
Ngày ban hành 15/03/2010
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm