Số kí hiệu 93/2010/NĐ-CP
Trích yếu Nghị định số 93/2010/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi một số điều của nghị định số 24/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 31/08/2010
Cơ quan ban hành
  • chính phủ
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực
Người kí
Chức danh
  • Thủ tướng chính phủ
Tập tin đính kèm