Số kí hiệu Số: 173 /HD-SNgV
Trích yếu Quy định Quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Loại văn bản
Ngày ban hành 20/05/2009
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm Không có file đính kèm