Số kí hiệu Số: 689 –QĐ/TU
Trích yếu Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Loại văn bản
Ngày ban hành 09/01/2012
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm Không có file đính kèm