Số kí hiệu 76/NQ-CP
Trích yếu NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 30C/NQ-CP NGÀY 08 THÁNG 11 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 13/06/2013
Cơ quan ban hành
  • chính phủ
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 13/06/2013
Người kí
Chức danh
  • Thủ tướng chính phủ
Tập tin đính kèm