Số kí hiệu 22/BC-SNgV
Trích yếu Báo cáo Tình hình hoạt động, công tác quản lý hoạt động và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trong 6 tháng đầu năm 2018
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 04/07/2018
Cơ quan ban hành
  • Sở Ngoại vụ Vĩnh Phúc
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 04/07/2018
Người kí
  • Khuất Văn Khanh
Chức danh
  • Phó Giám đốc Sở
Tập tin đính kèm