Số kí hiệu 01/TB-TTR
Trích yếu Thông báo về việc phân công nhiệm vụ của Thanh tra Sở Ngoại vụ
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 12/09/2018
Cơ quan ban hành
  • Sở Ngoại vụ Vĩnh Phúc
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 12/09/2018
Người kí
  • Nghiêm Văn Lập
Chức danh
  • Chánh Thanh tra
Tập tin đính kèm