Số kí hiệu 05-HD/BĐNTW
Trích yếu V/v Hướng dẫn Thực hiện Quy chế quản lý thông nhất các hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 272-QĐ/TW, ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị khóa XI và Kết luận số 33-KL/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị khóa XII.
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 26/03/2019
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 26/03/2019
Người kí
Chức danh
  • Trưởng ban
Tập tin đính kèm